Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 75 poolthäälega vastu valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse (569 SE), mis reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kaudu. Samuti sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja vee-ettevõtja kliendi asjaomased õigused ning kohustused. Kui veeseadus reguleerib vee kui loodusvara kasutamist ja kaitset, siis ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus reguleerib peamiselt suhteid, mis tekivad kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vahel siis, kui vett ei käsitleta mitte enam loodusvarana, vaid kaubana. Seadus mõjutab otseselt kõiki vee-ettevõtjaid, kohalikke omavalitsusi, kelle territooriumil on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised, ning riigi tasandil konkurentsiametit. Seadus kehtestab nõudeid andmete kohta, mida peaks sisaldama ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava, et saada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist või Euroopa Liidu fondidest. 

66 poolthäälega võeti vastu Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsus “Riigikohtu liikme Lea Laarmaa kohtunikuametist vabastamine” (595 OE). Riigikohtu esimees tegi ettepaneku riigikohtunik Lea Laarmaa ametist vabastamiseks alates 10. juulist 2014 tema enda avalduse alusel seoses kohtuniku vanaduspensionile jäämisega. Vastavalt seadusele langetab otsuse Riigikogu. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside