Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust: 

52 poolthäälega (30 vastu, 2 erapooletut) võeti vastu valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seadus (181 SE), mis viib Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise korra kooskõlla Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiiviga, säilitades seejuures Eestis alates 2000. aastast kasutusel olnud tulumaksusüsteemi iseloomulikema joone – maksustamise edasilükkamise äriühingu kasumi ettevõtluses kasutamise korral. Ema-tütre direktiivi eesmärk on luua Euroopa Ühenduse piires siseturu tingimustega analoogilised tingimused ja vältida topeltmaksustamise tekkimist ühes liikmesriigis asuva tütarühingu kasumi jaotamisel teises liikmesriigis asuvale emaühingule.           

60 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni Eesti Vabariigi suhtes kohaldatavate lisade määramise ja parandatud lisade heakskiitmise seadus (187 SE), mis sätestab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni eriorganisatsioonide eesõiguste ja puutumatuse konventsiooni lisade kohaldamise Eesti Vabariigis.           

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE) teise lugemise. Eelnõu täiendab autoriõiguse seaduse § 133 selliselt, et raamatukogudel oleks teatud perioodi möödudes võimalus õiguste omajatelt luba küsimata koju laenutada helikandjaid. Samuti lisatakse seadusesse säte, mille kohaselt võivad igal ajal ning luba küsimata audiovisuaal- ja heliteoseid koju laenutada raamatukogud, mis teenindavad audiovisuaalse või helikunsti õppesuunal tegutsevat õppeasutust. Raamatukogudel, arhiividel ja muuseumidel võimaldatakse õiguste omajatelt luba küsimata ja tasu maksmata laenutada heli- ja audiovisuaalseid teoseid kohalpeal kasutamiseks. Eelnõu tühistab kultuuriministeeriumi juures tegutseva autoriõiguse komisjoni kohustuse esitada kaks korda aastas ülevaade autoriõigusealasest olukorrast Eestis Vabariigi Valitsusele. 

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise: 

Valitsuse algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõus (212 SE) nähakse ette kinnisasjade vahetamist käsitleva looduskaitseseaduse paragrahvi kehtetuks tunnistamine. Samuti kehtestatakse üleminekusätted, mis võimaldavad kuni seaduse jõustumiseni esitatud kinnisasja vahetamise avaldusi menetleda edasi kinnisasja omandamismenetluse raames. Lisaks sellele täpsustatakse senist omandamismenetluse regulatsiooni, et selle käigus oleks võimalik võimalikult täpselt määrata omandatava kaitsealuse kinnisasja väärtus.           

Valitsuse algatatud elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE), mille eesmärgiks on tagada rakkude, kudede ja elundite ohutu käitlemine vastavalt Euroopa Liidu direktiividega ette nähtud nõuetele. 

Infotunnis vastas justiitsminister Rein Lang küsimustele õiguspoliitika ja seaduste täitmise kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas küsimustele kultuuripoliitika ja kirikuvarade kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas küsimustele taastuvenergia teemaplaneeringu ja energeetika kohta. 

Istungi stenogrammi leiad siit:           

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside