Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 49 poolthäälega vastu õiguskomisjoni algatatud töölepingu seaduse muutmise seaduse (180 SE). Muudatustega tunnistatakse kehtetuks 1. jaanuaril 2013 jõustuma pidanud töölepinguseaduse muudatused, mis puudutavad töötuskindlustushüvitiste maksmist inimestele, kes lõpetavad töösuhte oma algatusel või poolte kokkuleppel. Algataja väitel on käesoleva seaduse eesmärk vähendada tööjõu nõudluse ja pakkumise erinevusi, lühendada töökoha vahetamisele kuluvat aega ning tööhõivet säilitades soodustada töötuskindlustuses kehtivat olukorda, kus kindlustuskaitsega on kaetud sunnitud töötuse juhtumid. Seaduse vastu hääletas 43 Riigikogu liiget.

49 poolthäälega võeti vastu kultuurikomisjoni esitatud Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsus (227 OE). Otsuse kohaselt nimetati Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeteks antud tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjad Mart Luik, Paavo Nõgene, Rain Tamm ja Agu Uudelepp. Otsuse vastu hääletas 23 ja erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE) esimene lugemine. Muudatustega täpsustatakse elektroonilise hääletamise korraldust valimistel. Olulisemate muudatustena näeb eelnõu ette elektroonilise hääletamise korraldamiseks eraldi valimiskomisjoni moodustamise, võrdsustatakse elektroonilise hääletamise ja valimisjaoskondades eelhääletamise aeg, sätestatakse seaduse tasemel e-hääletamise süsteemi auditeerimine ning antakse valijale võimalus kontrollida, kas tema antud elektrooniline hääl on korrektselt elektroonilise hääletamise süsteemile edastatud. Samuti sätestab eelnõu Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuse elektroonilise hääletamise peatamise, lõpetamise või mittealustamise korral. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (184 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on vabastada erisoodustusest tööandja kulutused töötaja või teenistuja spordiga tegelemise kulude katmisel, mis ei ületa kalendriaastas 500 eurot töötaja või teenistuja kohta. Eelnõu kohaselt ei loeta erisoodustuseks töötaja või teenistujaga seotud järgmisi kulutusi: spordirajatiste kasutamisega seonduv kulu, harrastus- ja tervisespordi ürituste osalemistasu ja spordiürituste korraldamisega seonduv kulu. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside