Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust:
 
85 poolthäälega (1 vastu) kiideti heaks valitsuse algatatud taimekaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (105 SE), mis lahendab taimekaitseseaduse rakendamisel ilmnenud probleemid, ühtlustab seaduse teksti ja harmoneerib selle Euroopa Liidu vastava määruse ning direktiiviga. Seadus muudab taimekaitsevahendite toimeainete hindamis- ja heakskiitmise kriteeriumeid ja taimekaitsevahendite turule lubamise reegleid, mille kohaselt asendub riskipõhine lähenemine ohupõhise lähenemisega. Seetõttu ei jõua tulevikus turule taimekaitsevahendid, mis võivad avaldada inimese tervisele kahjulikku mõju.
                       
85 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seadus (81 SE), millega Eesti ühineb nimetatud kokkuleppega.  Selle eesmärk on anda Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevatele isikutele teatud puutumatus, et täita paremini konventsiooni eesmärke. Kokkulepet kohaldatakse isikute suhtes, kes osalevad kohtu menetluses poolte, nende esindajate või nõustajatena, samuti tunnistajate ja ekspertide ning muude isikute suhtes, keda kohtu esimees on kutsunud kohtu menetluses osalema. Kohtuliku puutumatuse eesmärk on kaitsta kohtu menetluses osalevate isikute vabadust seoses kohtule antud suuliste ja kirjalike tunnistuste, dokumentide või muude esitatud tunnistusmaterjalidega. Isikutele antakse puutumatus ja muud võimalused selleks, et tagada nende sõnavabadus ja sõltumatus, mis on vajalik nende funktsioonide, ülesannete ja kohustuste täitmiseks ning nende õiguste kasutamiseks seoses kohtuga.
                       
Riigikogu arutas esimesel lugemisel valitsuse algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), mis käsitleb üliõpilaste õigusi riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandamisel ja kõrghariduse tasemeõppe rahastamist riigieelarvest. Arutelu jäi pooleli istungi tööaja lõppemise tõttu. Jätkatakse järgmise töönädala teisipäevasel istungil. 
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside