Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel teisel täiendaval istungil 60 poolt (1 erapooletu) vastu riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse (95 SE), mis näeb ette võimaluse anda riigigarantiid ka Euroopa Liidu liikmesriigile või juriidilisele isikule, milles enamik osalusest kuulub Euroopa Liidu liikmesriikidele. Riigikogu võib kohustada valitsust taotlema Riigikogult täiendavaid volitusi või arvamuse esitamist Riigikogu antud garantiiga seotud otsuste tegemiseks. Riigikogu kodu- ja töökorra seadusemuudatus näeb ette, et valitsus esitab Riigikogule omal algatusel või Riigikogu, Euroopa Liidu asjade komisjoni või väliskomisjoni nõudel arvamuse andmiseks ka muid olulise tähtsusega Euroopa Liidu asju. Seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. 

Riigikogu jätkas seejärel valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE) teist lugemist, mis jäi pooleli korralisel istungil. Jätkusid läbirääkimised ja vaadati läbi muudatusettepanekud.Rahanduskomisjoni ettepanekul katkestati eelnõu teine lugemine ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati täna, kell 19.33. Kolmas täiendav istung algab kell 20.33.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside