Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

83 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus (124 SE), mille sätted võimaldavad lapsehoidjana töötada mitte ainult lapsehoidja kutsetunnistuse omajatel, vaid ka teistel isikute, kellel on selleks sobivad teadmised ja oskused. Seaduses on lisatud muudatus, mis võimaldab vajadusel määrata inimesele nii hooldaja kui eestkostja. Tänane regulatsioon ei võimalda määrata hooldajat inimesele, kes vajab samal ajal ka eestkostjat. Isiku sobivuse määratlemine eestkostjana või hooldajana jäävad endiselt kohtu ja omavalitsuse pädevusse.
 
85 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (115 SE), mis sätestab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavatest määrustest tulenevad muudatused rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta. Ühistranspordiluba asendub ühenduse tegevusloaga. Kehtiva seaduse kohaselt on nii bussi- kui ka taksoveol vajalik dokument sõidukikaart. Muudatuse kohaselt kasutatakse sõidukikaarti vaid taksoveol, bussiveol asendatakse see ühenduse tegevusloa tõestatud koopiaga.
 
85 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seadus (132 SE), millega antakse Eesti Vabariigi IMFi (Rahvusvaheline Valuutafond) liikmeks olekuga võetud varalised kohustused üle Eesti Pangale. Samuti täpsustatakse Eesti Panga õigusi ja kohustusi Eesti Vabariigi esindamisel IMFis.
 
83 poolthäälega võeti vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis“ (133 OE), millega antakse nõusolek suurendatud Eesti kvoodi sissemaksmiseks ja volitatakse Eesti Panka tegema vajalikke toiminguid osaluse suurendamiseks.
 
Istungi lõpus külastas Riigikogu Jõuluvana, kes jagas Riigikogus esindatud erakondadele humoorikaid kingitusi, tegi etteheiteid aga avaldas ka tunnustust. Jõuluvana soovis kõigile toredat pühademeeleolu ja õnne uueks aastaks.
 
Fotod Jõuluvanast Riigikogus on internetis siin:
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside