Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 81 poolthäälega vastu valitsuse algatatud söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (777 SE), mis viib sööda turuleviimise ja kasutamise nõuded kooskõlla EL määrusega ja kehtestab selged nõuded erinevate söötade märgistamise kohta. Samuti sätestatakse regulatsioon imporditava ja kõrgendatud saastumisohuga mitteloomse sööda üle järelevalve teostamiseks. Selleks on tehtud muudatus, mille kohaselt teostatakse tõhustatud impordikontrolli kõrgendatud saastumisohuga sööda üle kas piiripunktis või imporditava sööda üle järelevalve teostamise kohas. Lisaks täiendatakse toiduseaduse alusel moodustatud uuendtoidukomisjoni (UTK) koosseisu söödavaldkonna asjatundjatega, sest UTK liikmetel tuleb anda hinnang geneetiliselt muundatud organismidest (GMO) toodetud toodete ning GMOsid sisaldavate või nendest koosnevate toodete ohutuse kohta, mida soovitakse kasutada toiduks ja söödaks.
 
Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE) teise lugemise. Eelnõu kaasajastab kohalike omavalitsuste eelarvekorralduse. Ühtlustatakse ka finantsarvestuse põhimõtted ja kehtestatakse tekkepõhise eelarvestamise regulatsioon. Eelnõuga piiratakse omavalitsuste laenuvõtmist. Sätestatakse, et netovõlakoormus võib ulatuda kuni 60%-ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Samuti kehtestab eelnõu kohaliku omavalitsuse põhitegevuse tulemi lubatava väärtuse, sätestades, et aruandeaasta lõpu seisuga peab see olema kas null või positiivne.
 
Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 27 poolt, 37 vastu.
 
Infotunnis vastas peaministri ülesannetes olev haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Evelyn Sepa esitatud küsimusele õppekavade ja Nikolai Põdramägi esitatud küsimusele kõrghariduse kohta. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Mark Soosaare esitatud küsimusele maapiirkondades tööpuuduse likvideerimise ja Arvo Sarapuu esitatud küsimusele hindade tõusu kohta. Välisminister Urmas Paet vastas Toivo Tootseni esitatud küsimusele Afganistaniga koostöö kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside