Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 53 poolthäälega (7 vastu, 1 erapooletu) vastu majanduskomisjoni algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse (591 SE), mis on tingitud Euroopa Liidu uuest elektri siseturu direktiivist. Selle kohaselt peab liikmesriik tagama põhivõrguettevõtja sõltumatuse elektrienergia tootmis- ja müügitegevusest. Eesti kontekstis tuleb direktiivi põhimõtete rakendamiseks OÜ Elering tuua Eesti Energia AS omandist riigi otseomandisse. See loob eelduse tagamaks elektribörsi tõrgeteta käivitamine ja elektrituru efektiivne toimimine. Seadus täiendati selliselt, et riik saab omandada sellise äriühingu aktsiaid või osa sellest, kus riik ise aktsionäriks või osanikuks ei ole.
                                              
Riigikogu lõpetas Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärgiks on vältida jäätmemajanduse ja taaskasutuse muutumist monopoolselt domineerivaks majandusharuks, kus võib kaduda kontroll hindade ning tasude üle. Eelnõuga soovitakse kohendada seadusi sel moel, et hinnakujunduses oleks tagatud arukas tasakaal ja piisav läbipaistvus.
                       
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside