Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust:

73 poolthäälega  võeti vastu valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (365 SE), millega tehakse seadustesse muudatused, mis puudutavad ametnikele ja ametiasutuse töötajaile soodustingimuste kohaldamist. Muudetakse ka avaliku teenistuse seaduse rakendussätteid, tehakse muudatusi töötuskindlustuse seaduses, individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses ning tööturuteenuste ja -toetuste seadustes, et viia need kooskõlla uue avaliku teenistuse seadusega. 

64 poolthäälega (2 vastu) kiideti heaks valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus (364 SE), millega viiakse nimetatud seadustesse sisse muudatused, mis on seotud uue avaliku teenistuse seaduse jõustumisega, et tagada eriteenistuste, sh politseiteenistuse ja päästeteenistuse jätkusuutlik toimimine.           

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE) teise lugemise. Eelnõuga muudetakse välisteenistuse seadust nii, et see kohalduks ka töölepingu alusel välisesinduses töötavatele haldusteenistujatele, tulenevalt 1. aprillil jõustuvast uuest avaliku teenistuse seadusest. Säilib kehtiv välisteenistuse süsteem, mis on kehtestanud ühtsed roteerimise põhimõtted nii diplomaatidele kui ka haldusteenistujatele. 

Istungi stenogramm

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside