Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungil menetleti 11 eelnõu.

Riigikogu võttis 83 poolthäälega vastu valitsuse algatatud hädaolukorraks valmisoleku seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse (712 SE), millega muudeti riigireservi süsteem tegevusvarupõhiseks, hädaolukorraks valmisoleku seadusse viidi sisse tegevusvaru planeerimist, moodustamist, kasutamist, finantseerimist, seiret ja aruandlust käsitlevad peatükid.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE); Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 24 poolt, 45 vastu;

valitsuse algatatud Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE);

valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE).

Riigikogu lõpetas seitsme eelnõu esimese lugemise:

põhiseaduskomisjoni algatatud põhiseaduslikkuse järelvalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE);

valitsuse algatatud seemne ning taimse paljundus- ja kultiveerimismaterjali ning sordikaitse seaduse eelnõu (746 SE);

valitsuse algatatud Euroopa Ülikooli-Instituudi asutamise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (750 SE);

valitsuse algatatud Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi asutamislepinguga ühinemise seaduse eelnõu (751 SE);

valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (717 SE);

valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE);

valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE).

Infotunnis vastas kultuuriminister Raivo Palmaru küsimustele avalik-õigusliku ringhäälingu ja kultuuri rahastamise kohta. Siseminister Kalle Laanet vastas küsimustele politsei uurimisvõimekuse ja siseministeeriumi haldusala töötajate palkade kohta. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas küsimustele haridusministeeriumi struktuuri ja hariduspoliitika kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside