Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust:
 
48 poolthäälega (1 vastu, 1 erapooletu) võeti vastu Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud ravimiseaduse muutmise seadus (758 SE), mis annab ravimimüügiks õiguse ka tulundusühistutele. Seaduse kohaselt võib vastava tegevusloa omajaks olla täidesaatva riigivõimu asutus, kohaliku omavalitsuse üksus, muu avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ning eraõiguslik juriidiline isik välja arvatud mittetulundusühing. Seaduse eesmärk on mitmekesistada Eesti ettevõtluskeskkonda ja anda võimalus tegeleda ravimiäriga ka eelpoolnimetatud isikuile.
                       
78 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (764 SE), mis kõrvaldab uue seaduse jõustumisel ilmnenud kitsaskohad ja rakendamisraskused ning vähendab sätete tõlgendamisel tekkivate vaidluste arvu. Seadus muudab ka hasartmänguseadust ning hädaolukorra seadust.
 
70 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (784 SE), mis sõnastab selgemalt kõrghariduse välishindamise vastavad sätted ja tagab sellega regulatsiooni parema rakendatavuse. Akrediteerimine annab üliõpilastele ning õppeasutustele kindluse, et välishindamise kaudu saadakse adekvaatne tagasiside õppeasutuse taseme kohta.
                       
Riigikogu lõpetas rahanduskomisjoni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ja tolliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE) teise lugemise. Eelnõu näeb ette hajutada  2011. aastaks kavandatud sigarettide 20%ne aktsiisimäära tõus kahele aastale, et vähendada aktsiisimäära järsust tõusust tulenevat salaturu kasvu ohtu. Eelnõu kohaselt asendatakse sigarettide aktsiisi 20%ne tõus 2011. aastal aktsiisitõusudega 10% aastatel 2011 ja 2012. Eelnõu määratleb käitlemiseks mittelubatud tubakatoote suure koguse, mille kaudu läbi karistusmeetmete rakendamise piiratakse salasigarettide turgu. Rahanduskomisjoni tehtud settepaneku kohaselt tõstetakse sigarettidelt tasutavat minimaalset aktsiisisummat varem kavandatuga võrreldes 2011. aastal 2,57 euro võrra (73 euroni 1000 sigareti kohta) ja 2012. aastal 2,54 euro võrra ( 80 euroni 1000 sigareti kohta).
 
Istung lõppes kell 10.48.
           
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu presssitalitus
Tagasiside