Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust:
 
72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud võlaõigusseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse muutmise seadus (881 SE), mis võtab üle riigisisesesse õigusesse Euroopa Liidu uue puhkuseosakute direktiivi. Ülevõtmisega kaasnevad muudatused on suunatud eelkõige tarbijakaitse parandamisele puhkuseosakute valdkonnas. Samuti täpsustab seadus mõningaid sotsiaalmaksuseaduse ja mittetulundusühingute seaduse sätteid.
                       
72 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus (884 SE), mille eesmärk on lahendada kirikute ja koguduste seaduse rakendamisel eeskätt usuliste ühenduste registrisse kantud andmete muutmisel ilmnenud probleemid ning tagada 1999. aastal jõustunud Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel sõlmitud kokkuleppe täitmine. Kokkulepe reguleerib katoliku kiriku õiguslikku staatust Eesti Vabariigis.
                       
74 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ravimiseaduse § 39 muutmise seadus (872 SE), mis täpsustab ravimite käitlemise tegevuslubade registri toimimise eesmärki, sisu ja registrile andmete edastamise kohustust. Muudatused võimaldavad kasutusele võtta uue infotehnoloogilise süsteemi, et pidada arvestust ravimite käitlemise tegevusloa omajate ja nende erialase tegevuse ning ravimite käitlemisega seotud järelevalve teostamise üle, et saada andmeid ravimipoliitika juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning ravimite käitlemisalase statistika tegemiseks.
 
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise:
                       
Õiguskomisjoni algatatud halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (902 SE) eesmärk on tõhustada õiguskaitset haldusmenetluses ja muuta halduskohtu tegevus sujuvamaks. Tegemist on eelnõu (755 SE) uuesti menetlemisega, kuna see ei saanud lõpphääletusel 15. detsembril 2010 vajalikku 51-häälelist toetust ja langes seetõttu Riigikogu menetlusest välja.
                       
Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse § 41 muutmise seaduse eelnõu (873 SE) eesmärgiks on parandada ainevahetushaiguste ravi kättesaadavust, laiendades Eesti Haigekassa poolt võimalike kompenseeritavate ravimite ringi meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ette nähtud eritoitudega.  
 
Kultuurikomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi ja Jaan Õunapuu algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (865 SE). Hääletus: 42 poolt, 32 vastu.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside