Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks otsust.

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ (342 OE) näeb ette nimetada Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Andre Hanimägi. Muudatuse tingis nõukogu senise liikme Tõnis Möldri lahkumine Eesti Keskerakonna fraktsioonist, mille tõttu lõppesid tema volitused Eesti Rahvusringhäälingu nõukogus ennetähtaegselt.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas  58 Riigikogu liiget.

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ (343 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeks Riigikogu liige Ester Karuse. Muudatuse tingis Eesti Panga nõukogu liikme Jaanus Karilaiu lahkumine Eesti Keskerakonna fraktsioonist, mille tõttu fraktsioon soovis ta nõukogust tagasi kutsuda ja nimetada nõukogu liikmeks Riigikogu liikme Ester Karuse.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 52 ja erapooletuks jäi kaks Riigikogu liiget.

Riigikogu lõpetas ühe eelnõu esimese lugemise

Valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (341 SE) luuakse põllumajandusandmete varamu, et töödelda põllumajanduslike tegevustega seotud andmeid. Uus andmestik luuakse peamiselt veeseaduse alusel peetava põlluraamatu andmete ühtseks ja keskseks elektrooniliseks haldamiseks, kuid see võib hõlmata ka muid põllumajanduslikke andmeid.

Põllumajandusandmete varamu on pilootprojektina kavandatud osa põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist, mille vastutav töötleja on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Varamusse esitatakse andmed põllumajandusliku tegevuse kohta, mille esitamise kohustus kaasneb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) abinõus osalemisega, samuti vabatahtlikult esitatud andmed põllumajandusliku tegevuse kohta.

Põllumajandusandmete varamu pidamiseks õigusliku aluse loomine on muu hulgas aluseks PRIA e-teenuse keskkonnas elektroonilise põlluraamatu teenuse pakkumiseks ja sellest andmete põllumajandusandmete varamusse jõudmiseks. Samuti on see vajalik põllumajanduspoliitika kujundamiseks, sh uute toetusmeetmete kavandamiseks, kestliku põllumajanduse soodustamiseks, riiklikuks statistikaks ja teadustööks.

Valdkonna eest vastutav minister saab eelnõu järgi õiguse kehtestada toetuse vähendamise täpsemad tingimused ja korra määrusega, et vajadusel toetuse vähendamise tingimusi ÜPP abinõude üleselt täpsustada.

Läbirääkimistel võttis sõna Arvo Aller (EKRE).

EKRE fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletus: 11 poolt, 52 vastu, üks erapooletu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu esimene lugemine lõpetati.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi kolm eelnõu

Riigikogu ei toetanud Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist anda omavalitsustele õigus uute maksude kehtestamiseks ja leida alternatiivseid võimalusi omavalitsustele tulubaasi tugevdamiseks“ eelnõu (135 OE), mille eesmärk oli loobuda plaanist anda omavalitsustele õigus kehtestada uusi makse ning leida omavalitsuste tulubaasi tugevdamiseks alternatiivseid võimalusi.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 11 Riigikogu liiget, vastuhääli polnud ja erapooletuks ei jäänud keegi. Otsuse vastuvõtmiseks oli vajalik vähemalt 51 saadiku toetus.

Riigikogu ei toetanud Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, millega hakatakse lapsetoetusi indekseerima“ eelnõu (138 OE). Sellega sooviti teha valitsusele ettepanek algatada perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, mille järgi hakatakse lapsetoetusi indekseerima.

Läbirääkimistel võtsid sõna Andre Hanimägi (K), Anti Poolamets (EKRE) ja Riina Solman (I).

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 27 Riigikogu liiget, vastuhääli polnud ja erapooletuks ei jäänud keegi. Otsuse vastuvõtmiseks oli vajalik vähemalt 51 saadiku toetus.

Riigikogu ei toetanud Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele elektri üldteenuse klientide universaalteenuse hinnalt börsipõhisele hinnastamisele viimiseks“ eelnõu (244 OE), millega tehti valitsusele ettepanek luua õiguslik võimalus, et viia elektri üldteenuse kliendid universaalteenuselt automaatselt üle börsipaketile, kui börsihind on soodsam. Samuti soovisid algatajad, et teostataks põhjalik analüüs elektri universaalteenuse senise kasutamise ja kasuteguri hindamiseks tarbijate vaates. Peale selle tehti ettepanek töötada hiljemalt järgmiseks küttehooajaks välja süsteemne lahendus kõrgete energiahindadega toimetulekuks, kas elektri universaalteenust edasi arendades või luues sellest paindlikum alternatiiv.

Läbirääkimistel võtsid sõna Mart Maastik (I) ja Jürgen Ligi (RE).

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 20 Riigikogu liiget, vastuhääli polnud ja erapooletuks ei jäänud keegi. Otsuse vastuvõtmiseks oli vajalik vähemalt 51 saadiku toetus.

Istung lõppes kell 13.33.

Istungi stenogramm

Videosalvestist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside