Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 55 poolthäälega (25 vastuhäält) vastu valitsuse algatatud rahva ja eluruumide loenduse seaduse muutmise seaduse (354 SE), mis muudab rahva ja eluruumide loenduse seaduse sätteid loenduse ja järelküsitluse aja ning loendusmomendi määramise kohta. Loenduse aja ja momendi määrab valitsus rahandusministri ettepanekul, kusjuures loenduse, välja arvatud elektroonilise loenduse aeg ei tohi kattuda aktiivse valimiste korraldamise ajaga. Seaduse muudatusega tagatakse senisest suurem paindlikkus loenduse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.           

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE) teise lugemise. Eelnõu täpsustab neid varaobjekte, kuhu investeerimisfondide vahendeid võidakse paigutada. Samuti muudetakse ja täiendatakse investeerimisfondide kohta avalikustatava teabe ja reklaami korda. Mõnevõrra tehnilisema muudatusena täpsustakse fondivalitsejate omakapitali arvutamise metoodikat. Eelnõu tuleneb vajadusest viia seadusandlus kooskõlla Euroopa Liidu vastava direktiiviga.             

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE) esimese lugemise. Tegevjuhtkonna deklaratsiooni puudutavate sätete kehtetuks tunnistamise tulemusel väheneb raamatupidamiskohustuslaste halduskoormus. Ühingujuhtimise aruande koostamise kohustuste rakendamise tulemusel suureneb nende äriühingute halduskoormus, kelle hääleõigust andvad väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud väärtpaberturule. Ühingujuhtimissüsteemide avalikustamine ühingujuhtimise aruandes tugevdab äriühingute usaldusväärsust andes investoritele, finantseerimisasutustele ja avalikkusele võimaluse saada vajalikku informatsiooni ettevõtte juhtimissüsteemide kohta, mis on oluline investeeringute ja finantseerimisotsuste langetamiseks. Samuti aitab ühingujuhtimise süsteemide avalikustamine tõhustada äriühingute sisekontrolli tööd. Usaldusväärne ühingujuhtimissüsteemide rakendamine soodustab tõhusat ressursijaotust, mõjub positiivselt majanduskasvule ning soodustab majandusstabiilsust, kuna usaldusväärne juhtimissüsteem vähendab majanduskeskkonna ebastabiilsuse riske. 

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Vilja Savisaare esitatud küsimusele valitsuse töö kohta. Rahandusminister Ivari Padar vastas Karel Rüütli esitatud küsimusele riigieelarve kohta. Kaitseminister Jaak Aaviksoo vastas Kadri Simsoni esitatud küsimusele riigikaitse kohta. 

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

           
Tagasiside