Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 67 poolthäälega (23 vastu) Vabariigi Presidendi algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse (47 SE), mis kaotab põhiseadusest kaitseväe juhataja ametisse nimetamist reguleerivad sätted.
 
Kaitseväe juhataja ja kaitseväe juhtkonda kuuluvate isikute ametisse nimetamist ja ametist vabastamist  hakkab reguleerima eraldi seadus, mille kohaselt nimetab kaitseväe juhataja ametisse Vabariigi Valitsus kaitseministri ettepanekul. Sarnase põhimõtte kohaselt nimetatakse ametisse ka politseiameti juht, kaitsepolitseiameti juht ja riigi peaprokurör. Seni kehtiva regulatsiooni kohaselt tegi Riigikogule ettepaneku kaitseväe juhataja või ülemjuhataja ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks Vabariigi President.
 
Põhiseaduse paragrahvi 128 lõige 2 muudeti ja sõnastati järgmiselt: ”Eesti Vabariigi vastu suunatud agressiooni korral kuulutab Vabariigi President välja sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni, ootamata ära Riigikogu otsust.”
 
Põhiseaduskomisjoni ettepaneku kohaselt toimus seaduse vastuvõtmine läbi kahe järjestikuse Riigikogu koosseisu. Riigikogu XI koosseis kiitis seaduse heaks 6. mail 2008, seda toetas 58 Riigikogu liiget.
 
Seadus jõustub kolme kuu möödumisel väljakuulutamise päevast.
 
Läbirääkimistel võtsid sõna Kadri Simson, Rait Maruste, Urmas Reinsalu ja Sven Mikser.
 
Riigikogu infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Lembit Kaljuvee esitatud küsimusele elektri hinna, Jevgeni Ossinovski esitatud küsimusele Kiviõli sotsiaalse olukorra ja Lembit Kaljuvee esitatud küsimusele riigihangete seaduse kohta.
 
Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Kajar Lemberi esitatud küsimusele regionaalarengu ja Jaan Õunapuu esitatud küsimusele kohalike omavalitsuste riigihangete kohta.
 
Rahandusminister Jürgen Ligi vastas Inara Luigase esitatud küsimusele euro mõjust hinnatõusule ja Eiki Nestori esitatud küsimusele pensionäride tulumaksu kinnipidamisega seotud probleemide lahendamise kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside