Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 79 poolthäälega vastu valitsuse algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse (195 SE). Seaduse eesmärk on tõhustada pakendimaterjalide taaskasutust. Seadusega kehtestatavad materjali taaskasutuse sihtarvud loovad võimaluse taaskasutuseesmärkide täitmisel keskenduda nendele materjalidele, mille kogumine ja taaskasutamine on majanduslikult otstarbekam. Algataja hinnangul võimaldab see pakendiettevõtjatel täita pakendiseadusega kehtestatud pakendi ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutuskohustused optimaalsete kuludega. Samuti võimaldab seaduses sätestatud taaskasutuse sihtarvude järkjärguline tõstmine ettevõtetel pikemaajaliselt kavandada vajalikke kulutusi ja investeeringuid pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi väljaarendamiseks. Täiendatakse ka tingimusi pakendijäätmete kogumiskohtadele ning võimaldatakse inimeste jaoks mugavamat ja paremat tagatisrahaga pakendite kogumist väikese asustustihedusega piirkondades. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

74 poolthäälega võeti vastu Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamise otsuse muutmise otsus (227 OE). Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu koosseisust arvati välja Riigikogu liige Toomas Trapido ja Sirje Jõgiste ning uuteks liikmeteks nimetati Riigikogu liige Maret Merisaar ning haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on kindlustada riigieelarves kohtunike koolituseks ettenähtud vahendite senisest tõhusam ja sihipärasem kasutamine, muutes selleks kohtunike koolituse korraldamiseks sisseseatud organisatsioonilist raamistikku. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Kalle Laaneti, Aadu Musta, Marika Tuusi, Heimar Lengi, Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Toomas Vareki, Jaan Kundla, Enn Eesmaa, Jüri Ratase, Olga Sõtniku, Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu, Rein Ratase, Inara Luigase, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi, Vilja Savisaare, Ain Seppiku ja Aivar Riisalu algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (210 SE) esimene lugemine. Algatajate sõnul on eelnõu eesmärgiks täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduses kõrgema riigivõimu teostamise võimalusi rahvaalgatuse õigusega. Eelnõu kohaselt saaksid kodanikud võimaluse algatada seaduseelnõu sõltumata Riigikogus esindatud erakondade osalusest algatuses. Taoline õigus oleks vähemalt 25 000 hääleõiguslikul kodanikul. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt eraldatakse riigieelarvesse laekunud alkoholi- ja tubakaaktsiisist 3 % Eesti Haigekassale alkoholismi ravi ning 1 % sotsiaalministeeriumile alkoholismi ja suitsetamise ennetamise rahastamiseks. Eelnõu seab samuti alkoholi jaemüügi piirangu, keelates alkoholi müügi kella 22.00 – 10.00. Samuti keelab eelnõu alkohoolse joogi reklaami nii televisioonis, raadios kui ka välireklaamina. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tuumakatastroofi piirkonda saadetud isiku seaduse eelnõu (206 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 35 ja vastu 27 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärgiks on tõsta 2010. aastaks lapsehooldustasu seniselt 600-lt kroonilt 3000 kroonini kuus. Eelnõu arutelu jätkatakse teisipäeval, 6. mail kell 10 algaval istungil.

Vt istungi stenogrammi:

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside