Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

  
Kolmandal lugemisel võeti 47 poolthäälega vastu Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seadus (830 SE). Seadusmuudatus puudutab Saksamaale ümberasunutele vara tagastamist. Muudatusega tunnistati kehtetuks säte, mille kohaselt Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikute omandis olnud ja Eesti Vabariigis asunud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise taotlused lahendatakse riikidevahelise kokkuleppega. Käesolevast seadusest ei tulene õigust esitada uusi õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise avaldusi. Vara tagastamise ja kompenseerimise kohalikele komisjonidele tehti ülesandeks vaadata kõik sellekohased avaldused, mis jäeti läbi vaatamata omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 tõttu, läbi üheksa kuu jooksul alates seaduse jõustumisest. Seaduse vastu hääletas 38 Riigikogu liiget.
 
Sotsiaalkomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul hääletati esimesel lugemisel menetlusest välja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (897 SE).
  
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside