Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis teisipäeval vastu Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (480 SE). Seadusega tunnistatakse kehtetuks sätted, mille alusel asutati käesolevaks ajaks oma otstarbe ammendanud õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara register. Suletava registri ülesanded antakse rahandusministeeriumi pädevusse. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal. Seaduse vastu võtmise poolt hääletas 58 ja vastu oli 21, erapooletuks jäi kaks Riigikogu liiget.

Täiskogus läbis teise lugemise kaks seaduseelnõu.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) kehtestab käibedeklaratsiooni lisa. Sellel kajastatakse 20-protsendise ja 9-protsendise käibemaksumääraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale või riigi-, valla- või linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed. Seda juhul, kui arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. Piiratud maksukohustuslane käibedeklaratsiooni lisa ei esita. Eelnõu kolmas lugemine toimub päevakorra järgi selle nädala kolmapäeval.

Teise lugemise läbis ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE). Eelnõu kõrvaldab kutseõppeasutuse seaduse jõustumisega tekkinud puuduse, mis jätab kutseõppe statsionaarses õppevormis õppijad ilma võimalusest võtta end töötuna arvele. Eelnõu taastab olukorra, kus kutseõppe õpilased, kelle põhitegevus on õppimine, saavad teatud juhtudel siiski olla töötuna arvel. Samuti taastab eelnõu endise korra peretoetuste maksmisel kooli lõpetamisel suvel. Eelnõu kolmas lugemine toimub päevakorra järgi selle nädala neljapäeval.

Riigikogu katkestas maaelukomisjoni ettepanekul valitsuse algatatud maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE) teise lugemise. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 12. detsember. Valitsuse esitatud eelnõu nägi ette, et regionaalminister asutab hüpoteegipidaja ja riigimaa koormamise valitseja ülesannete tõhusamaks täitmiseks maa järelmaksunõuete infosüsteemi. Asutatavas infosüsteemis hallataks erastamise ja riigimaa koormamise lepinguid ja nõudeid. Maaelukomisjon otsustas eelnõu teksti täiendada.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi (hääletus: 51 poolt, 21 vastu) Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE) ja samuti Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE) (hääletus: 40 poolt ja 32 vastu).

Esimese lugemise läbis Riigikogu rahanduskomisjoni esitatud riigieelarve seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (547 SE), millega antakse rahandusministeeriumile võimalus vajadusel arveldada riigikassa vahendusel Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja kogumispensionide ja väärtpaberitega seotud makseid. Menetluses olev uue riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE) sätestab sellise võimaluse, kuid uue seaduse menetlemine võib võtta aega. Muudatus peab jõustuma enne 1. veebruari 2014. See on tähtaeg, mil väärtpaberite keskregistri pidaja on kohustatud oma arveldamise Eesti Pangast mujale viima. Muudatusettepanekute tähtajaks enne eelnõu teist lugemist on 13. detsember.

Istungi stenogramm

 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside