Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 72 poolthäälega vastu valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (241 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on minna üle maksu- ja tolliameti valdkondlikule toimemudelile, kus nelja administratiivse teeninduspiirkonna asemel moodustatakse üks ja ühtne teeninduspiirkond. Algataja kinnitusel võimaldab valdkondlik juhtimine paindlikumalt jaotada tööülesandeid lähtuvalt ametnike tegelikust töökoormusest, kogemustest ja pädevusest, sõltumata sellest, millises linnas ametnik täpselt paikneb. Üleminek uuele toimemudelile on ajendatud ka muudatustest kliendikäitumises, mille on tinginud aasta-aastalt suurenenud e-teenuste maht ja nende kasutajate osakaalu kasv, mis on vähendanud külastusi klienditeeninduskeskustes. Seadus jõustub 2012. aasta 1. detsembril.

Majanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE) teine lugemine. Eelnõu kohaselt on vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajal on õigus nõuda kaabelleviteenust osutavalt sideettevõtjalt mõistlikku tasu teleprogrammide taasedastamise eest. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE) esimene lugemine. Eelnõuga sätestatakse keeld käidelda tervisele potentsiaalselt ohtlikke keemilisi ühendeid (gammabutürolaktoon (GBL) ja 1,4-butaandiool (1,4-BD)) isikule narkojoobe tekitamise eesmärgil. Need on ained, mis suukaudsel manustamisel muunduvad organismis psühhotroopseks aineks gammahüdroksübutüraadiks (GHB), mis on tuntud ka „korgijoogi“ nime all. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati Deniss Boroditši, Inara Luigase, Kalle Laaneti, Lembit Kaljuvee ja Rainer Vakra algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) esimene lugemine. Eelnõuga soovitakse kehtestada põlevkivivaru kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks muutmise eest täiendav ressursimaks 2 eurot tonni kohta, et suurendada põlevkivi kasutamise efektiivust. Eelnõu kohaselt laekuva lisatulu osas on algatajad teinud ettepaneku kasutada seda õpetajate palgatõusuks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 46, vastu 36 ning erapooletuks jäi 2 Riigikogu liiget. Seega langes nimetatud eelnõu menetlusest välja.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 38 ja vastu 27 Riigikogu liiget. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Istung lõppes kell 18.11.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside