Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 81 poolthäälega vastu valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse muutmise seaduse (61 SE). Seadusmuudatused puudutavad riiklike statistiliste vaatlustega kogutavate andmete esitamata jätmise või moonutatud esitamise korral kohaldatavat ettekirjutust rikkumise kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse tegemise õigus on Statistikaametil ja Eesti Pangal. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu võttis 82 poolthäälega vastu valitsuse algatatud liiklusseaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse (42 SE). Liiklusseaduse muutmine on seotud vajadusega viia see kooskõlla uute Euroopa Liidu õigusaktidega, mille eesmärgiks on liiklusohutuse tõstmine, paremad sotsiaalsed tagatised autojuhtidele ning vedajatele võrdsete konkurentsitingimuste tagamine. Liiklusseadust täiendati uue paragrahviga, mis sätestab mootorsõidukijuhi ja sõitja kohustused sõiduki peatamisel kontrollija poolt, samuti muudeti mitmeid paragrahve, mis sätestavad trahvid mootorsõidukijuhile esitatud nõuete rikkumise eest. Muudatus palgaseaduses on seotud mootorsõidukijuhi palga arvestamise ja maksmisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse järgi. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (18 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 41 ja vastu 35 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 40 ja vastu 35 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside