Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 92 poolthäälega valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse täiendamise seaduse (160 SE), mille eesmärk on takistada ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kantud laevade tegevust, keelates ebaseadusliku kalapüügiga tegelevate kalalaevade sadamasse sisenemise, prahtimise, oma lipu alla võtmise ja nende abistamise. Seadusega kehtestatud muudatused tulenevad Euroopa Liidu Nõukogu vastavas määruses kehtestatud nõuetest, mis lähtuvad rahvusvahelistest kokkulepetest.  

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise: 

Valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (135 SE), mis võrreldes kehtiva reklaamiseadusega karmistab alkoholireklaamile esitatavaid nõudeid. Alkoholireklaam peab pärast kõnealuse eelnõu jõustumist sisaldama hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist.” Algataja kinnitusel on tegu suures osas eelnõuga, mida menetles eelmine Riigikogu ja mis langes menetlusest välja koosseisu volituste lõppemise tõttu. Teise lugemise käigus on lisandunud säte, mis täpsustab nõudeid kiirlaenu reklaamile. Reklaamis, mis puudutab laenu alla 10 000 krooni või mille tagasimaksmise tähtaeg on kuni kuus kuud, tuleb teada anda ka krediidi kulukuse määr. 

Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE) eesmärk on täpsustada erinevate kaitsealade maamaksuga maksustamist ja rakendada paremini ühetaolise maksustamise põhimõtet.  Muudatused puudutavad looduskaitseseadusest tulenevaid erinevates kaitsevööndites majandustegevuse piiramisega seotud maamaksu vähendatud määrasid. Seni on need olnud 25, 50 või 75 protsenti maamaksu määrast. Eelnõu jätab alles vaid ühe vähendatud määra – 50 protsenti maamaksu määrast. Eesmärgiks on olukorra vältimine, kus samaväärsete looduskaitsealade suhtes kehtivad erinevad soodusmäärad. Nendelt looduskaitsealadelt, millelt seni tasuti maamaksu 25% edaspidi enam maamaksu ei võeta. 

Riigikogu katkestas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekul valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE) teise lugemise. Hääletustulemus: 55 poolt, 37 vastu. Eelnõu peamine eesmärk on  lahendada alkoholi käitlemise üle teostatava järelevalve probleemid.  

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärk on tõhustada pakendimaterjalide taaskasutust. Kehtestatavad materjali taaskasutuse sihtarvud loovad võimaluse taaskasutuseesmärkide täitmisel keskenduda nendele materjalidele, mille kogumine ja taaskasutamine on majanduslikult otstarbekam. 

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Vilja Savisaare esitatud küsimusele riigieelarve, Karel Rüütli esitatud küsimusele tsiviilkontrolli ja Toomas Trapido esitatud küsimusele taastuvenergia teemaplaneeringu kohta. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastas Marek Strandbergi esitatud küsimusele teaduskompetentsi nõukogu tegevuse ja Mai Treiali esitatud küsimusele hariduspoliitika kohta. Siseminister Jüri Pihl vastas Ain Seppiku esitatud küsimusele Eesti politsei arengu kohta. 

Istungi stenogramm on siin:

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

Tagasiside