Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 63 poolthäälega vastu valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse (1017 SE). Seaduse peamine eesmärk on harmoneerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu kapitalinõudeid käsitlevad direktiivid, millega sätestatakse uus kapitali adekvaatsuse kontseptsioon krediidiasutustele. Kapitali adekvaatsus näeb krediidiasutusele ette miinimumkapitali nõuded piisava maksevõime tagamiseks, kus varasid ja bilansiväliseid kirjeid kaalutakse vastavalt nende riskiastmele. Lisaks on konkurentsi moonutamise ärahoidmiseks ja pangandussüsteemi tugevdamiseks Euroopa siseturul nähtud ette vastav ühtne operatsiooniriski miinimumkapitali nõue –  8%, kus liikmesriik võib kehtestada ka kõrgema taseme. Eesti krediidiasutuste puhul on see hetkel 10%. Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Majanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lükkas Riigikogu esimesel lugemisel tagasi Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1010 SE). Ettepaneku poolt hääletas 44 ja vastu 16 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Eelnõu langes menetlusest välja.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi 17 Riigikogu liikme algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1014 SE). Ettepaneku poolt hääletas 21 ja vastu 12 Riigikogu liiget, erapooletuks jäi 1. Eelnõu langes menetlusest välja.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside