Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel kaugosalusega istungil vastu võetud seadusega lubatakse kohtunike täiskogu mõjuval põhjusel edasi lükata ja korraldada osaliselt või täielikult elektrooniliselt.

Senise seaduse järgi on täiskogu toimunud ilma ühegi erandita iga aasta veebruari teisel reedel.

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse muutmise seadusega (298 SE) võivad kohtunike täiskogul hääletamine ja valimised toimuda hääletamissedeliga, elektrooniliselt, kirjalikult või muul kohtunike täiskogu kodukorras sätestatud viisil.

Samuti nähakse täna vastu võetud muudatustega ette kohtunike täiskogu valitud omavalitsusorganite kohtunikest liikmete ametiaja pikenemine nii kauaks, kuni järgmine täiskogu määrab nende asemele uued liikmed.

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 84 Riigikogu liiget. Seadus jõustub 8. veebruaril.

Esimese lugemise läbis üks eelnõu

Liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (299 SE) luuakse õiguslik alus mootorsõiduki ja haagise erisüsteemi kontrollimiseks. Arvestades tehnoloogia kiiret arengut ja võimalikku vajadust paindlikult reageerida uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisele, kehtestab eelnõu üldise raamistiku erisüsteemide kontrollimisele ning kontrollimisega tegelevatele asutustele. Eelkõige puudutab see praegu maagaasiga sõitvate sõidukite kütusepaake. Uuenduse eesmärk on tagada kütusena surumaagaasi ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite ohutus.

Kava kohaselt peavad maagaasi tarbivad sõidukid hakkama alates 2021. aastast läbima kohustuslikus korras regulaarset kontrolli, kus kontrollitakse nende sõidukite kütusepaakide nõuetele vastavust.

Üldiselt tagatakse sõidukite ohutus läbi korralise tehnoülevaatuse, mida täiendab liiklusjärelevalvega tehtav tehnonõuetele vastavuse kontroll, kuid maagaasi tarvitatavate sõidukite kütusepaagid on enamasti kaetud või asetsevad sõiduki katusel, mis tähendab, et tehnoülevaatusel ei saa nende seisukorda piisavalt hinnata. Samuti nõuab kontrollimine erialaseid teadmisi, näiteks kompetentsust hinnata kütusepaagi mikrovigastusi, mida ei ole otstarbekas eeldada kõikidelt tehnoülevaatajatelt. Samas jääb tehnoülevaatajale ka edaspidi kohustus veenduda gaasi toitesüsteemi üldises ohutuses, näiteks selles, et süsteem ei pihkuks.

Sõidukite maagaasi paake kontrollivad praegu enamasti margiesindused, kelle töötajad on läbinud vastava koolituse ning teevad seda vastavalt valmistaja juhenditele, millele tehnoülevaatajatel ei ole võimalik alati kiirelt ligi pääseda.

Istungi stenogramm.

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside