Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 77 poolthäälega vastu põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse (190 SE). Kohtute seaduses muudeti paragrahvi, mis sätestab kohtunike koolituse. Seadusmuudatuse eesmärk on kindlustada riigieelarves kohtunike koolituseks ettenähtud vahendite senisest tõhusam ja sihipärasem kasutamine, muutes selleks kohtunike koolituse korraldamiseks sisseseatud organisatsioonilist raamistikku, vältides ülesannete dubleerimist ning avardades kohtunike koolitusnõukogu pädevust kohtunike koolituse sisulisel koordineerimisel. Eesmärk on tagada kohtunikele professionaalne, igakülgne, järjepidev ja tegelikele vajadustele vastav täienduskoolitus. Halduskoostöö seadust täiendatakse tulenevalt kohtute seaduse muutmisest. Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril. Seaduse jõustumise ajal kehtivad koolitusnõukogu kinnitatud kohtunike koolituse strateegia, koolitusprogrammid ja kohtunikueksami programm on jõus kuni nende muutmiseni või nende kehtivusaja lõppemiseni. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside