Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 56 poolthäälega vastu põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse (450 SE). Seadusmuudatuste eesmärk on hoida ära põhimõttelised muutused kehtivas valimiskorras vahetult enne valimisi. Seadusmuudatustega säilitatakse Tallinna linnas eelolevateks valimisteks 8 valimisringkonda nagu eelmistel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Samuti täiendati paragrahvi, mis sätestab valimistulemuste kindlakstegemise mitme valimisringkonnaga kohaliku omavalitsuse üksuses. Seaduse vastu hääletas 30 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (429 SE) esimene lugemine. Kavandatava seadusmuudatuse kohaselt ei või Riigikogu liige oma volituste ajal olla riigi osalusega äriühingu, riigitulundusasutuse või riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liige, juht ega juhatuse liige. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside