Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 80 poolthäälega vastu valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (349 SE), mis tõstab kindlustusandjate omavahendite miinimummäära ning võtab arvesse Euroopa Kohtu otsuse, mille järgi ei või erineda samadel tingimustel sõlmitud mehe ja naise elukindlustuse, haiguskindlustuse ja õnnetusjuhtumite kindlustuse lepingute kindlustusmaksed ja hüvitised. Seadus volitab finantsinspektsiooni teostama järelevalvet lühikese müügi tehingute ja börsiväliste tuletisinstrumentide arveldamise üle ning määrab karistused Euroopa Liidu otsekohalduvatest määrustest tulenevate nõuete rikkumiste eest. Seadus viib Euroopa Liidu õigusega kooskõlla makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse ning väärtpaberituru seaduse.           

Riigikogu lükkas põhiseaduskomisjoni ettepanekul tagasi Riigikogu liikmete Priit Toobali, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi, Ester Tuiksoo, Mailis Repsi, Aivar Riisalu, Marika Tuus-Lauli, Heimar Lengi, Mihhail Stalnuhhini, Lauri Laasi, Enn Eesmaa, Peeter Võsa, Tarmo Tamme, Olga Sõtniku, Kalev Kallo, Valeri Korbi, Vladimir Velmani, Eldar Efendijevi, Kadri Simsoni ja Jüri Ratase algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (378 SE), mis nägi ette presidendi otsevalimise ja vastava põhiseadusliku regulatsiooni muutmise. Tagasilükkamise hääletus: 41 poolt, 18 vastu, 9 erapooletut. Eelnõu langes menetlusest välja. 

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside