Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus võttis vastu korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse, mille jõustumise järel saab ametiisikute huvide deklaratsioonis avalikuks isiku kogu teenitud tulu.

Kehtiva seaduse kohaselt peavad ametiisikud samuti deklaratsiooni kandma kogu oma teenitud tulu, kuid avalik on vaid ametiisiku poolt ametikohal saadud tulu. Info kogu teenitud tulust on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ehk seda näevad vaid deklaratsiooni kontrollijad.

Seaduse poolt hääletas 73 Riigikogu liiget, vastu ei olnud keegi ja erapooletuid ei olnud. Seadus jõustub 2016. aasta 1. mail.

Põhiseaduskomisjoni algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (143 SE) eesmärgiks on muuta ametisikute huvide deklareerimine selgemaks ja lihtsamaks ning suurendada deklaratsiooni automaatset eeltäidetavust.

Seadus näeb ette deklareerimisele kuuluva saadud soodustuse alampiiri muutmist, määrates selleks kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära, milleks praegu on 5 298 eurot ja 80 senti. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on alampiir seotud deklarandi saadud viimase nelja kuu töötuluga, mis paneb deklarandile kohustuse vastav summa ise igakordselt välja selgitada.

Lisaks kaob seadusest ära nõue deklareerida vabatahtliku kogumispensioni osakuid ning andmeid deklarandi enda tehtud soodustuste kohta. Seaduseelnõu juurde käiva seletuskirja kohaselt ei kaalu avalikkuse huvi tehtud annetuste vastu üles deklarandi õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele ning õigust teha eraviisiliselt isikutele või organisatsioonidele annetusi lähtudes oma maailmavaatest või usulistest veendumustest.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside