Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 78 poolthäälega vastu valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse (294 SE). Seadusega võetakse üle direktiivide sätted, millega muudetakse reisija imporditud aktsiisikauba maksuvabu piirmäärasid; soojuse tootmiseks kasutatav põlevkivi maksustatakse aktsiisiga alates aastast 2011; tõhustatakse maksukogumist, seades täiendavaid nõudeid aktsiisimaksjale, nt ladustamisel tehtavate mõõtmiste kirjelduse ja töökorralduse eeskirja maksuhaldurile esitamise kohustus; antakse maksuhaldurile õigus määrata sunniraha aktsiisiseaduse nõuete täitmiseks; võimaldatakse alkoholi denatureerida mistahes EL liikmesriigis kasutatavate denatureerivate ainetega; vähendatakse ettevõtjate halduskoormust. Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril, § 1 punktid 50 ja 51 jõustuvad 2009. aasta 1.juulil, § 1 punktid 70, 71, 91 ja 92 jõustuvad 2008. aasta 1. detsembril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

78 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud väetiseseaduse, taimekaitseseaduse, ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (310 SE). Seadusmuudatustega kõrvaldatakse mitmed terminoloogilised ebatäpsused, täiendatakse seadusi vastavalt Euroopa Liidu õigusele, tõhustatakse väetise käitlemise üle tehtavat järelevalvet. “EÜ VÄETIS” märgistusega väetise käitleja jaoks olukord lihtsustub, kuna tasuline registreerimine asendub ühekordse tasuta teavitamiskohustusega ning seetõttu väheneb ettevõtja halduskoormus. Väetise koostise nõuetekohasust tõendavaks dokumendiks võib lisaks akrediteeritud laboratooriumi katseprotokollile olla nüüd tootja poolt väljastatud vastav dokument (väetise kvaliteedisertifikaat) väetise koostise kohta. Taimekaitseseaduses laiendati taimekaitsevahendite Eestisse toimetamise ja kasutamisega seonduvat. Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril, seaduse § 22 jõustub 2009. aasta 1. juunil. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside