Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (441 SE) teise lugemise. Eelnõu täpsustab jäätmete ladestamise saastetasu, maavarade kaevandamisõiguse tasu ja kalapüügiõiguse tasu arvestamist ning maksmist reguleerivaid sätteid. 

Riigikogu katkestas Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse teistkordse menetlemise (317 UA). Põhiseaduskomisjoni ettepanekul arvati seadusest välja osad, mis puudutavad Tallinna valimiskorraldust ja linnaosadeks jaotamist. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 19. mai kell 18.
           
Riigikogu lõpetaskeskkonnakomisjoni algatatud maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (472 SE) esimese lugemise. Eelnõu näeb ette pikendada vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise senist tähtaega 1. juuni 2009 kuni 1. jaanuarini 2010.         
 
Keskkonnakomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE). Hääletus: 47 poolt, 34 vastu, 1 erapooletu.
 
Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (434 SE). Hääletus: 44 poolt, 36 vastu.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus 
 
Tagasiside