Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis täna esimese lugemise transpordi arengukava muutmise eelnõu, millega muudetakse riigi osalust ASis Tallinna Sadam.

Riigikogus kinnitatud arengukava kohaselt säilitab riik 100-protsendilise osaluse ASis Tallinna Sadam. Selleks, et oleks võimalik viia ASi Tallinna Sadam vähemusosalusebörsile, sõnastatakse arengukavas, et riik säilitab ASis Tallinna Sadam enamusosaluse. Seega jääb riigi omandisse vähemalt 2/3 ASi Tallinna Sadam aktsiatest.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „„Transpordi arengukava 2014–2020“ muutmine“ eelnõuga (573 OE) luuakse võimalused ASi Tallinna Sadama aktsiate avalikuks noteerimiseks.

ASi Tallinna Sadam kuni 1/3 aktsiate avalik noteerimine on kokkulepitud valitsuse koalitsioonilepingus. Täpsem aktsiate noteerimise protsent võib jääda vahemikku 28–33 protsenti. See selgub siis, kui emissiooni struktuur on välja töötatud. Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn börsil hiljemalt 2018. aasta I poolaasta lõpuks.

Läbirääkimistel võtsid sõna Igor Gräzin Reformierakonna fraktsioonist ning Sven Sester Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist, kes tõid välja oma seisukohad seoses transpordi arengukava muutmisega.

Riigikogu võttis vastu ühe seaduse:

Riigikogu võttis tänasel istungil 80 poolthäälega vastu Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse (525 SE).

Seaduse eesmärk on tagada, et haldusreformi järgselt teeksid vandeaudiitorid tõhusamalt koostööd omavalitsustega, selleks et kohaliku omavalitsuse volikogu saaks parema ülevaate liitunud omavalitsuste probleemidest.

Seadus sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel. Seaduse kohaselt tuleb audiitoril kohaliku omavalitsuse majandusaasta auditi aruande koostamisel lähtuda avaliku huvi üksusele kehtestatud aruandevormist.

Seaduse kohaselt kehtestatakse audiitori aruandele samad nõuded, mis kehtivad avaliku huvi üksustele. Audiitori aruande praegune vorm ei anna infot, mida kasutajad soovivad, kuna sellest ei selgu, mida kohalike omavalitsuste olulisematest valdkondadest auditeeriti, kuidas seda kontrolliti ja missuguste tulemusteni jõuti. Muudatuse kohaselt tuleb avaliku huvi üksusele kehtestatud aruandevormi osa „peamised asjaolud“ esitada ka kohaliku omavalitsuse üksuse raamatupidamise aastaaruande kohta koostatavas aruandes. See  parandab aruande informatiivset väärtust selle kasutajate jaoks. Lähtumine standardi ISA (EE) 701 nõuetest aitab suurendada oluliselt aruande informatiivsust ja auditi läbipaistvust.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201801231000.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside