Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 78 poolthäälega vastu seaduse, mis muudab Maa-ameti infosüsteemide haldamise korda. Maa-amet annab sellega info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnaga seotud ülesanded üle Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele (KEMIT).

Valitsuse algatatud maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse (533 SE) eesmärk on tõsta Keskkonnaministeeriumi valitsemisala siseselt IKT haldamise ja arendamise efektiivust ning infosüsteemide turvalisust.

Maa-ameti sisuteenused tuginevad 90 protsenti infotehnoloogial. Selleks, et riiklikult tähtsate infosüsteemide töötamine ja arendamine oleks tagatud ega tekiks õigusselgusetust tööülesannete ja vastutuse jaotuses Maa-ameti ja KEMIT-i vahel, oli vaja sätestada võimalikult täpselt kummagi asutuse pädevus infosüsteemide pidamisel. IKT teenuste koondamine valitsemisala ühe asutuse alla, kelle ülesandeks on kogu ministeeriumi valitsemisala asutuste infosüsteemide arendamine ja haldamine, aitab vähendada teenuste osutamisel dubleerimist ja sellest tulenevat ebaefektiivsust.

Pärast istungit külastas traditsiooniliselt ka jõuluvana.

Istungi stenogramm 

Fotod jõuluvana külaskäigust (fotod laekuvad viivitusega)

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 53300619
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside