Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arvas menetlusest välja kolm eelnõu:

47 poolthäältega (vastu 30, erapooletuid 1) Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 49 täiendamise seaduse eelnõu (653 SE). Eelnõu järgi oleks kehtestatud tulumaksusoodustused kingitustele ja annetustele kutseõppeasutuste materiaal-tehnilise baasi kaasajastamiseks. Eelnõu lükati menetlusest tagasi tuginedes väitele, et ka olemasoleva regulatsiooni raames on võimalik taolisi annetusi teha.

47 poolthäältega (vastu 25) Isamaaliidu fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (662 SE). Eelnõu oleks võimaldanud tööandjatel erisoodustusmaksu maksmata katta kulusid töötajate tasemekoolitusele, spordiga tegelemisele ja tervishoiule. Eelnõu lükati tagasi maksupoliitilistel põhjustel, mille järgi töötajal peab olema võimalus ise otsustada, milliseid kulutusi ta koolitusele ja tervishoiule teeb. Eraldi põhjusena toodi välja eelnõuga kaasnev tulumaksu ja sotsiaalmaksu laekumise vähenemine.

45 poolthäälega (vastu 19, erapooletu 1) Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (663 SE). Eelnõu järgi ei oleks tööandjad enam pidanud maksma tulumaksu kulutustelt, mis on tehtud töötaja või teenistuja tervisele. Eelnõu puudusena toodi välja eelnõuga kehtestatavate soodustuste piiritlemise probleemid.

Istungi stenogramm asub internetis aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside