Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lükkas tänasel istungil esimesel lugemisel tagasi kolm eelnõu.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks viiele protsendile“ eelnõu (272 OE), millega taheti teha valitsusele ettepanek langetada toidukaupade (välja arvatud alkohol) ning ravimite käibemaks viiele protsendile.

Läbirääkimistel võttis sõna Siim Pohlak Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist.

Lõpphääletusel toetas eelnõu 20 Riigikogu liiget. Otsuse vastuvõtmiseks olnuks vaja koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti rahva sündivuse suurendamiseks“ eelnõu (283 OE), millega taheti teha valitsusele ettepanek koostada ja esitada Riigikogule meetmete pakett, mis tagaks eesti rahva sündivuse suurenemise taastetasemeni.

Läbirääkimistel võttis sõna Jaak Valge Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Riina Solman Isamaa fraktsioonist.

Lõpphääletusel toetas eelnõu 23 Riigikogu liiget. Otsuse vastuvõtmiseks olnuks vaja koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034“ eelnõu (322 OE), millega taheti teha valitsusele ettepanek koostada terviklik riigikaitse arenguvisioon aastani 2045 ning sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava aastani 2034.

Eelnõu seletuskirjas osutati, et riigikaitse arengud peavad vastama kaasaegse sõja vajadustele ning arvestama agressiivsest naaberriigist lähtuva ohuga. Toodi välja, et sõjalises riigikaitses on vaja võimekusi arendada planeeritult ja senisest kordi suuremas mahus. Seejuures rõhutati mehitamata süsteemide rakendamise vajalikkust.

Läbirääkimistel võttis sõna Henn Põlluaas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist.

Lõpphääletusel toetas eelnõu 13 Riigikogu liiget. Otsuse vastuvõtmiseks olnuks vaja koosseisu häälteenamust ehk vähemalt 51 häält.

Viie eelnõu esimene lugemine lükkus edasi

Ettekandja puudumise tõttu lükkus edasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks ka vajadusel finantsabi“ eelnõu (331 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek kohustada kõiki reservväelasi hoidma kodus alaliselt tulirelvi koos arvestatava laskemoona kogusega ning anda reservväelastele selleks vajadusel finantsabi. Eelnõu seletuskirjas öeldi, et Eesti kaitsevõimet on vaja tõsta ja ettepanekut nähakse osana laiapindsest riigikaitsest.

Ettekandja puudumise tõttu lükkus edasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele ajalooline nimi Königsberg“ eelnõu (218 OE), millega taheti teha valitsusele ettepanek nimetada pärast vastava otsuse vastuvõtmist kuu jooksul Kaliningrad tagasi Königsbergiks ja viia läbi kõik nimemuutmisest tulenevad toimingud.

Ettekandja puudumise tõttu lükkus edasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele viia Eesti Vabariigi suursaatkond lisraelis Tel Avivist Jeruusalemma“ eelnõu (325 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek viia Eesti suursaatkond Iisraelis Tel Avivist Jeruusalemma, et avaldada toetust Iisraelile.

Ettekandja puudumise tõttu lükkus edasi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele tühistada Välisministeeriumi otsus Eesti Vabariigi peakonsulaadi sulgemisest New Yorkis“ eelnõu (328 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek tühistada Välisministeeriumi otsus sulgeda Eesti peakonsulaat New Yorgis.

Ettekandja puudumise tõttu lükkus edasi ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga“ eelnõu (326 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek võtta kasutusele tõhusad meetmed, et kaitsta alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga, nagu kehtiv seadus seda nõuab.

Istung lõppes kell 17.28.

Istungi stenogramm

Videosalvestist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside