Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 49 poolthäälega (11 vastu) vastu keskkonnakomisjoni esitatud keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse (65 OE). Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmeteks nimetati Riigikogu liikmed Kalvi Kõva, Erki Nool, Rain Rosimannus ja Margus Tsahkna.

51 poolthäälega (12 vastu) võeti vastu keskkonnakomisjoni esitatud Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamise otsus (66 OE). RMK nõukogu liikmeteks nimetati Riigikogu liikmed Tõnis Kõiv ja Tiina Oraste.

78 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni esitatud stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete nimetamise otsus (51 OE). Stabiliseerimisreservi nõukogu liikmeteks  nimetati Riigikogu liikmed Raivo Järvi, Inara Luigas, Eiki Nestor ja Marek Strandberg.

Riigikogu lõpetas viie eelnõu esimese lugemise:

Lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on edasi arendada parlamentarismi Eestis, korrastada Riigikogu tegevust ja Riigikogu liikme staatust ning täpsustada Riigikogu liikme õiguslikku seisundit ning õigusi ja kohustusi. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Lõpetati keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE) esimene lugemine. Eelnõu algatamise tingis vajadus korrastada ohtlike jäätmete saatekirja esitamisega seotud regulatsiooni. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE) esimene lugemine. Eelnõuga sätestatava muudatuse järgi kinnitab Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007 – 2015 Riigikogu. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Lõpetati valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE) esimene lugemine. Eelnõuga pikendatakse vanemahüvitise maksmise perioodi nelja kalendrikuu e 120 päeva võrra. Hüvitis määratakse hüvitisele õiguse tekkimise päevast kuni ajani, mil täitub 575 päeva sünnitushüvitise määramisest. Seaduse jõustumine planeeritakse 2008. aasta 1. jaanuariks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (8 SE) esimene lugemine. Seadus sätestab päästeteenistuse korralduse ja päästeametnike õigusliku seisundi. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel 42 poolthäälega tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE). Tagasilükkamise vastu hääletas 26 ning erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige. Eelnõu langes menetlusest välja.

Stenogrammiga saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside