Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”;}

Riigikaitsekomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on luua kaitseväeteenistuse seadusega täiendavad tagatised isikutele, kes on kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud. Eelnõuga sätestatakse täiendavad võimalused tervishoiu- ja sotsiaalteenuste saamiseks ning materiaalse tagatisena toetuse maksmine kaitseväelasele, kes haigestub või saab vigastada teenistusülesannete täitmise tõttu rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil ning kelle sissetulek seoses välislähetustasu maksmise lõppemisega väheneb. Samuti tagatakse seadusega tööandja eluruumi kasutamise õigus kaitseväelase tervislikel põhjustel teenistusest vabastamise või hukkumise korral, soodustatakse õppemaksu hüvitamisega õpingute jätkamist tsiviilõppeasutuses ning kindlustatakse kaitseväelase lähedastele võimalus sõidu- ja majutuskulude hüvitamiseks riigi poolt juhul, kui kaitseväelane viibib välisriigi raviasutuses. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (31 SE) esimene lugemine. Eelnõuga laiendatakse muinsuskaitse eritingimuste koostajate gruppi eesmärgiga abistada rohkem mälestiste omanikke ja valdajaid. Samuti antakse selge õiguslik alus kaitsevööndi ulatuse muutmiseks eesmärgiga kehtestada mälestistele reaalselt vajalikud kaitsevööndid ning sätestatakse võimalus mälestiste andmete muutmiseks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikirja heakskiitmise seaduse eelnõu (336 SE) esimene lugemine. ÜRO Harduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni eesmärk on edendada maailma rahvaste haridus-, teadus- ja kultuurisuhete kaudu rahvusvahelist rahu ja inimkonna ühist heaolu. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE) esimene lugemine. Eelnõu on välja töötatud lähtuvalt vajadusest hoida kokku riigi eelarvevahendeid pidurdunud majanduskasvu tingimustes.  Eelnõuga sätestatakse 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini kõikumise ülempiir palkadele, mis suurenevad või vähenevad automaatselt, sõltuvalt Eesti keskmise palga muutumisest ja millest kõrgemaks ametipalk fikseeritud perioodil tõusta ei saa. Vastavalt eelnõule jääb palga arvestamisel ülempiiriks 2007.a. IV kvartali Eesti keskmine palk. Keskmise palga langedes väheneb vastavalt ka ametipalga suurus. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli põhiseaduskomisjoni algatatud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE) esimene lugemine. Eelnõu ülesandeks on sätestada 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini kõikumise ülempiir Riigikogu liikmete palkadele. Vastavalt eelnõule jääb palga arvestamisel ülempiiriks 2007. a. IV kvartali Eesti keskmine palk. Sätestatakse ülempiir, millest kõrgemaks ametipalk fikseeritud perioodil tõusta ei saa. Arutelu jätkatakse homme kell 14 algaval istungil.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside