Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Neljapäeval andsid Riigikogu ees ametivande uued Riigikogu liikmed Barbi-Jenny Pilvre-Storgard ja Etti Kagarov.

Seoses Jaak Aaviksoo, Andrus Ansipi, Siim Valmar Kiisleri, Juhan Partsi, Urmas Reinsalu, Helir-Valdor Seederi ja Ken-Marti Vaheri Vabariigi Valitsuse liikme kohustustest vabastamise ning nende Riigikogu liikme volituste taastumisega 27. märtsil lõppesid 26. märtsil Riigikogu liikmete Ülo Tuliku, Andre Sepa, Kaja Kreismani, Juku-Kalle Raidi, Mart Nuti, Andres Jalaku ja Siim Kabritsa volitused.

Andres Anvelti, Helmen Küti, Sven Mikseri, Jevgeni Ossinovski ja Urve Palo volituste peatumisega nende nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeteks asusid 27. märtsil Riigikogu liikmeteks asendusliikmed Barbi-Jenny Pilvre-Storgard, Katrin Saks, Kairit Pihlak, ja Tiit Tammsaar.

Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku võtta saadikupuutumatus kolmelt riigikogu liikmelt.

1. Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks leidis toetust. Poolt oli 56, vastu 16 ja üks Riigikogu liige jäi erapooletuks.

2. Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema kohta süüdistusakti koostamiseks leidis toetust. Poolt oli 54, vastu 17 ja üks Riigikogu liige jäi erapooletuks.

3. Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks leidis toetust. Poolt oli 64, vastu 13 ja kaks Riigikogu liige jäi erapooletuks.

Riigikogu võttis 69 poolthäälega vastu tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (521 SE). Töötuna arvelevõtmise avalduse ja nõutavate dokumentide esitamise kord muutub sellega paindlikumaks ja lihtsamaks. Isikul on võimalus töötuna või tööotsijana arvelevõtmise avaldus esitada kas elektroonselt töötukassa veebilehel või töötukassa kohalikus osakonnas. Elektroonselt dokumentide esitamine säästab ka aega inimese teenindamisel töötukassas, sest töötukassa saab enne inimese pöördumist kontrollida avaldusele kantud andmete vastavust töötuna arvelevõtmise tingimustele ja teha otsuse. Taotlejal on võimalik vaadata töötuna või tööotsijana arvelevõtmise otsust ning valida töötukassasse pöördumise aeg. Muutuvad töötuna arvelevõtmise tingimused, muudatuste eesmärk on tagada, et töötuna oleksid arvel ning tööturuteenuseid ja -toetusi ning töötuskindlustushüvitist saaksid need isikud, kes on ilma tööta ja otsivad tööd. 

Riigikogu lükkas edasi VEB Fondi aruande tähtaja 7. aprillilt 18. juunile. Kokku hääletas Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks” muutmine” (606 OE) poolt 65 Riigikogu liiget. Tähtaja edasi lükkamise tingis algselt eeldatud töömahu alahindamine ning vajadus teha lisatoiminguid ja koguda täiendavat infot.

Istungi stenogramm.

 

Fotod.

 

Tagasiside