Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel täiskogu istungil vastu seaduse, millega luuakse võimalus taotleda lihtsustatud korras kodakondsust Eestis sündinud alaealistele, kelle vanemad või vanavanemad on elanud siin enne Eesti Vabariigi taasiseseisvumist.

Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seadus (58 SE) puudutab alaealisi, kelle üks vanematest on määratlemata kodakondsusega ja teine vanem välisriigi kodanik. Alaealine saab seadusliku esindaja taotlusel Eesti kodakondsuse, kui tema vanem või vanavanem oli 1991. aasta 20. augusti seisuga Eesti elanik. Kui Eesti kodakondsust sooviv alaealine on teise riigi kodanik, peab ta selle riigi kodakondsusest eelnevalt loobuma. Valitsuse otsus Eesti kodakondsuse andmise kohta jõustub päev pärast seda, kui volitatud valitsusasutusele on esitatud tõend, et isik on muu riigi kodakondsusest vabastatud.

Läbirääkimistel võtsid fraktsioonide nimel sõna Andrei Korobeinik (KE), Hanno Pevkur (RE) ja Jevgeni Ossinovski (SDE).

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 64, selle vastu 26 Riigikogu liiget.

Esimese lugemise läbis kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõuga (117 SE) lihtsustatakse osaühingu osade võõrandamist ning kaotatakse ebavajalikud piirangud ja vorminõuded. Osa miinimumväärtuseks kehtestatakse senise ühe euro asemel üks sent, mis võimaldab senisest paindlikumalt määrata osaühingu osade suurusi. Osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudena jääb üldiselt kehtima notariaalse tõestamise nõue. Sellest nõudest võivad kõigi osanike nõusolekul loobuda vaid osaühingud, mille osakapital on üle 25 000 euro.

Läbirääkimistel võtsid sõna Toomas Kivimägi (RE), Siim Kiisler (I) ja Riina Sikkut (SDE).

Õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (101 SE) tahetakse lihtsustada osaühingu osade õiguskäivet ning kaotada ebavajalikud piirangud ja vorminõuded. Muudatuste väljatöötamisel on arvestatud eelkõige rahvusvahelise osanike ringiga osaühingute huvide ja praktikas ilmnenud probleemidega. Eelnõu eesmärk on suurendada Eesti osaühingu kui ettevõtlusvormi atraktiivsust konkurentsis muude riikide, eelkõige teiste Euroopa Liidu liikmesriikide taoliste ettevõtlusvormidega. Eelnõuga soovitakse vähendada olukordi, kus investorid loobuvad Eestiga seotud äriprojekti läbi viimiseks Eesti osaühingu kasutamisest, kuna see on liialt keeruline või kulukas.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside