Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 76 poolthäälega (4 vastu, 3 erapooletut) vastu Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese esitatud Riigikogu otsuse “Alar Karise riigikontrolöri ametisse nimetamine” (389 OE), mis jõustub 7. aprillil 2013. 

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE) teise lugemise. Eelnõu põhieesmärk on tagada Eesti kohanimede ühtlustatud kasutamine ning kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse. Seletuskirja kohaselt on kohanimeregistrisse senini kantud üksnes need kohanimed, mille on registreerimiseks esitanud mõni kohanimemääraja või on vastava otsuse teinud kohanimenõukogu. Seetõttu on kohanimeregistris olevate andmete maht püsinud pikki aastaid stabiilsena kuhu on kantud umbes 36 000-40 000 üksust. Eestis on aga tunduvalt rohkem kohanimesid, hinnanguliselt  kokku 200 000. Aadressiandmete süsteemi loomise eesmärgil nähaksegi ette kõikide kohanimede kandmine registrisse, et ka kiirreageerijatele oleksid leitavad nii jõed, järved kui ka mäed ja järsud kaldapealsed. Registri kaudu soovitakse ühtlustada kohanimesid erinevatel kaartidel ja andmekogudes.           

Riigikogu lõpetas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE) esimese lugemise. Eelnõu näeb ette püsivalt töövõime kaotanud isikute õppelaenu kustutamise laienemise ka nendele inimestele, kes ei tööta, kuid hooldavad puudega last ja kellele valla- või linnavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest. Kehtiva õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel loobub krediidiasutus laenusaaja püsivalt töövõimetuks tunnistamise korral õppelaenulepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudest ning krediidiasutusel tekib õigus nõuda laenusaaja kohustuste täitmist riigilt.           

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside