Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel kolmandal täiendaval istungil vastu valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” (90 OE). Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 59 ja vastu 18 Riigikogu liiget. 

Otsus näeb ette Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) raamlepingu ja selle muudatuste alusel ning euroala finantsstabiilsuse tagamise eesmärgil erakorraliste asjaolude tõttu rahastamisraskustesse sattunud euroala liikmesriikide toetamiseks anda alates käesoleva otsuse jõustumisest kuni EFSFi lõpetamiseni EFSFi võlakohustuste põhiosale ilma garantiipreemiata garantiisid kuni 1 994 860 000 euro ulatuses, millele lisanduvad nimetatud võlakohustuste intressid. Valitsus peab esitama Riigikogule heakskiitmiseks euroala liikmesriigile suunatud ja antud garantiiga seotud Euroopa Liidu Komisjoni ja euroala liikmesriigi vahel sõlmitava uue vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi finantsabi andmiseks. Valitsus peab esitama Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse avaldamiseks ka nimetatud memorandumi muudatuse kavandi ja memorandumi kavandi, mille eesmärgiks on ennetavate vahendite võimaldamine, võlakirjade ostmine või krediidiasutuste ja teiste finantsinstitutsioonide rekapitaliseerimine.
 
Otsus jõustub üheaegselt 29. septembril 2011 vastuvõetud riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse jõustumisega.
 
Kolmas täiendav istung algas kell 20.33 ja lõppes kell 21.59.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside