Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kinnitas töönädala kava, mille kohaselt arutatakse 22 päevakorrapunkti. 

Teisipäeva istungil on kõigepealt teisel lugemisel Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse teistkordne menetlemine (317 UA).
 
Kolmapäeva istungil on kolmandal lugemisel neli eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei ja Piirivalveameti loomisega (344 SE), politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE), notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE) ning rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE). Esimesele lugemisele tulevate küsimuste hulgas on „Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamise” otsuse eelnõu (443 OE), otsuse “Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu (469 OE) ja kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (476 SE).
 
Neljapäeva istungil on kavas kolmandal lugemisel vastu võtta neli eelnõu: Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus (317 UA), isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest (439 SE)ja ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE).
 
Töönädala päevakord on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
 
 
Tagasiside