Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutas täna olulise tähtsusega küsimusena ettevõtluskeskkonna arendamist tööhõive suurendamiseks. Fraktsioonide nimel esinesid ettekannetega: Eesti Keskerakonna fraktsioon – Edgar Savisaar; Eesti Reformierakonna fraktsioon – Taavi Rõivas; Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon – Mart Laar; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon – Jüri Tamm; Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsioon – Indrek Tarand; Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon – Karel Rüütli.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar  andis ülevaate sotsiaalsete töökohtade loomisest Tallinnas soovitades, et riik omalt poolt samuti looks ja finantseeriks sotsiaalseid töökohti. Kokku esitas Savisaar kaheksa ettepanekut, mille elluviimine aitaks tema arvates kaasa tööpuuduse leevendamisele nii Tallinnas kui ka mujal Eestis.
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni liige Taavi Rõivas kutsus üles mõtlemist suunama eelkõige fookusega ettevõtluskeskkonnale rõhutades, et ühiskonnale vajalikud ja lisandväärtust loovad töökohad saavad tekkida ja eksisteerida üksnes turu mõjul. Rõivas juhtis tähelepanu Eesti riigi usaldusväärsuse tõstmisele ja hoidmisele märkides, et kindlustunde alus on kokkuhoidlik ja targalt majandav riik.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni esimees Karel Rüütli väitis, et sisenõudluse toetamise vajadust arvestades on sotsiaalkulude kärpimine riigieelarve tasakaalu viimiseks majanduslikult kahjulik. Pensionid, peretoetused, puudega inimeste abirahad ja muud sotsiaaltoetused elavdavad tarbimise kaudu otse ja vahetult Eesti majandust. Rüütli arvates tuleb maapiirkonnad läbi tõhusate ühistranspordivõrgustike siduda tõmbekeskustega, tugevdada omavalitsuste suutlikkust läbi tulubaasi suurendamise. Rüütli rõhutas arendustegevuse vajadust maapiirkondades, samuti hariduse võtmerolli kriisist väljumisel.
 
Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand puudutas oma ettekandes ettevõtluskeskkonna arengut takistavaid õiguslikke probleeme, aga ka tulevikku suunatud haridusreformi vajalikkust.
 
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Mart Laar nägi ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimelisemaks muutmise ühe vahendina Eesti eelarvepoliitika muutmist jätkusuutlikuks. Laar selgitas, et me peame läbi kogu majandustsükli hoidma eelarvet vähemalt 1%-lises ülejäägis, kehtestama keskvalitsusele ühest eelarveperioodist pikemaks ajaks kulutuste lae ning sisse viima vajalikud mehhanismid, et hoida tasakaalus kohalike omavalitsuste eelarved. Laar rõhutas ka maksukoormuse alandamise ja starditoetuste programmide aktiviseerimise vajadust.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Jüri Tamm esitas sotsiaaldemokraatide seisukoha, mille kohaselt üliliberaalne majanduspoliitika peab Eestis lõppema. Ta kutsus valitsust üles monetaarpoliitika teovõimetuse korral aktiivsemalt sekkuma. Tamm nimetas ühe võimalusena investeeringute suurendamisel ajutiste maksusoodustuste kehtestamist ning pikemas perspektiivis sisuliste maksupoliitiliste muudatuste tegemist nagu nt üksikisiku kolmeastmelise tulumaksu kehtestamine. Samuti pidas Tamm oluliseks energiasäästuprogrammide jõulist edendamist.
Ettekandjatele esitati hulgaliselt küsimusi.
 
Sõnavõttudega esinesid Riigikogu liikmed Eiki Nestor, Aivar Riisalu, Valdur Lahtvee, Urmas Klaas, Mark Soosaar ja Tarmo Mänd.
 
 
Riigikogu võttis 57 poolthäälega vastu kultuurikomisjoni esitatud Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamise otsuse (685 OE). Otsuse kohaselt nimetati Rahvusooperi nõukogusse Riigikogu liikmed Urmas Reinsalu, Imre Sooäär ja Ester Tuiksoo. Otsuse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.
 
Riigikogu täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Vabadussõja võidusamba rajamise asjaolude uurimiseks” eelnõu (668 OE) esimene lugemine.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside