Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu käsitles õiguskantsleri ettepanekut nr 21: kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15-aastasena määratlemata. Õiguskantsler Indrek Teder analüüsis kodakondsuse seaduse vastavaid sätteid osas, mis puudutab Eesti kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamist isiku suhtes juhul, kui lapsele jäi alla 15-aastasena elamisluba taotlemata tema seadusliku esindaja tegevusetuse tõttu. Ettekandega esinenud õiguskantsleri väitel on kodakondsuse seaduse § 6 punktid 2, 21, ja 22 on eelnimetatud osas vastuolus põhiseaduse § 12 lõikest 1 tuleneva võrdsuspõhiõigusega ning ta tegi ettepaneku viia kodakondsuse seaduse vastavad sätted põhiseadusega kooskõlla. Tederi sõnul peab kodakondsuse seaduse kohaselt taotleja enne Eesti kodakondsuse saamiseks sooviavalduse esitamist elama riigis vähemalt kaheksa aastat elamisloa alusel. Lisaks on vajalik ka pikaajalise elaniku elamisloa või elamisõiguse olemasolu. Neid nõudeid aga ei ole võimalik täita inimesel, kellel puudus enne 15-aastaseks saamist elamisluba või polnud seda õigeaegselt pikendatud seadusliku esindaja tegevusetuse tulemusena, kuigi nad on faktiliselt püsivalt Eestis elanud. Õiguskantsleri ettepaneku pool hääletas 80 Riigikogu liiget. Kuna Riigikogu toetas nimetatud ettepanekut, tehti põhiseaduskomisjonile ülesandeks algatada eelõu kodakondsuse seaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmine otsuse eelnõu (337 OE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt nimetatakse riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmeks Arto Aasa asemele Andre Sepp. Eelnõu esitamise tingis Arto Aasa valimine Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeheks. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Keskkonnakomisjoni ettepanekul lõpetati Riigikogu liikmete Helmen Küti, Karel Rüütli, Aivar Riisalu, Lembit Kaljuvee ja Rein Randveri algatatud jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (328 SE) esimene lugemine. Eelnõu kohaselt soovitakse ära hoida jahipidamise seiskumine 1. märtsil 2013 64 rendijahipiirkonnas, mis on seni jahipiirkondadeks moodustamata. Algatajad osutavad, et jahiseadus kohustab keskkonnaministrit moodustama jahipiirkonnad ja et senine 10 aastane kohustuse täitmise tähtaeg möödub 1. märtsil 2013. Algataja hinnangul valitseb reaalne oht, et jahipidamine 64-s senises rendijahipidamise piirkonnas seetõttu seiskub, kuna piirkonnad on moodustamata. Kujunenud olukorra lahendamiseks pakuvad eelnõu algatajad senise tähtaja pikendamist viie aasta võrra. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on korrastada erakonna rahastamisega seotud aruandluse tehnilist normistikku, mis on aluseks erakondade poolt ühtse ja selge aruandluse esitamiseks. Muudatustega viiakse erakonnaseaduses kasutatavad raamatupidamislikud terminid ja põhimõtted kooskõlla üldise finantsarvestusliku terminoloogia ja põhimõtetega ning sätestatakse aruandlusele ühtne veebipõhine vorm, mis muuhulgas vähendab ka aruandlusega seotud halduskoormust. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE) esimene lugemine, mis jätkub kolmapäeval, 16. jaanuaril kell 14 algaval istungil.

Esimesel lugemisel jäi vastu võtmata Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (290 OE). Otsuse poolt hääletas 28 ja vastu 36 Riigikogu liiget.  

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine omavalitsusliku halduskorralduse arengusuundade väljaselgitamiseks” eelnõu (302 OE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 42 ja vastu 29 Riigikogu liiget. Eelnõu langes menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside