Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu teise lugemise: 

Riigikogu jätkas valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE) teist lugemist. Eelnõuga muudetakse üleriigilise tähtsusega maardlatest laekuva kaevandamisõiguse tasu ja sellega seotud vee-erikasutuse tasu jaotust. Selliste maardlate maavara kvaliteet ja kogus on riigi majandusarengu jaoks olulise tähtsusega ning kaevandamisest lähtuv keskkonnamõju on laiem asukohajärgse kohaliku omavalitsuse (KOV) üksuse piiridest. Muudatuse eesmärk on tasudega ühtlustada KOVide võimalusi elukeskkonna parandamisel. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletus: 20 poolt, 49 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele. 

Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (283 SE) muudetakse meresõiduohutuse seaduse vastavat peatükki, mis käsitleb tuletornitasu ja navigatsioonitasu. Eelnõu kohaselt kehtestatakse kahe nimetatud tasu asemel ühtne veeteetasu. Samuti muudetakse seni kehtinud tasude arvestamise aluseid. Lisaks kehtestatakse piirmäärad, millest suuremat veeteetasu laev maksma ei pea. Kalendriaasta jooksul mitmeid külastusi tegelevatele laevadele tehakse soodustusi. Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Hääletus: 24 poolt, 40 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu saadeti kolmandale lugemisele. 

Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE) esimene lugemine jäi pooleli istungi tööaja lõppemise tõttu. Jätkatakse täiendaval istungil, mis algab reedel, 7. detsembril kell 13. 

Istung lõppes kell 13.01. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside