Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (87 SE), millega ratifitseeritakse kolm investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingut. Need on Eesti ja Araabia Ühendemiraatide, Eesti ja Kasahstani ning Eesti ja Vietnami valitsuste vaheline leping. Dokumentide eesmärk on luua soodne investeerimiskliima ning tagada mõlema lepingupoole investorite võrdne kohtlemine. Eesmärgi saavutamiseks määrab leping investeerimisega seotud tegevuste tingimused (maksete vaba ülekandmine, investeeringute võrdne kohtlemine, õiguste üleminek garantiilepingu korral), loob vaidluste lahendamise korra ning reguleerib investeeringute sundvõõrandamist ja sellega kaasneva hüvitise maksmist. Lepingud loovad investoritele soodsad tingimused, sest tagavad nende õigused ja tegutsemisvabaduse mõlema lepingupoole riigis ning kohustavad lepingupoolt tagama investeeringute täieliku kaitse ja julgeoleku.
 
Valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse eelnõuga (96 SE) võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv. Selle eesmärgiks on lihtsustada kaitseotstarbeliste toodete Euroopa Liidu sisese veo tingimusi, et edendada Euroopa kaitsevarustuse siseturu nõuetekohast toimimist ja Euroopa kaitsealase tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengut. Eelnõus sätestatakse nõuded strateegilise kauba veole, strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamisele, strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalvele, samuti järelevalve teostamise alused kõigis nendes valdkondades.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside