Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 85 poolthäälega vastu õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse (542 SE). Seadusmuudatustega karmistatakse karistusi alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu toimepandud kuritegude eest, samuti kriminaliseeritakse ajutise lähenemiskeelu rikkumine. Alaealise (noorema kui kaheksateistaastase) vägistamise eest näeb eelnõu ette kuni kümneaastase vabadusekaotuse senise kuni viie aasta pikkuse vabadusekaotuse asemel. Inimese kaasamise eest tema tahte vastaselt sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil, kui selleks on kasutatud vägivalda, karistatakse kuni viieaastase vangistusega. Kohtulahendiga kohaldatud lähenemiskeelu rikkumise eest saab karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

Riigikogu võttis 84 poolthäälega vastu valitsuse algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse (491 SE). Seadusmuudatustega lihtsustatakse eelkõige alkoholi riiklikku alkoholiregistrisse kandmise taotlemist. Muu hulgas täpsustatakse veel volitatud labori mõistet ning võimaldatakse Eestis toimuval näitusel ja messil tutvustada riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkohoolset jooki. Siseriiklike õigusaktidega kehtestatud tarbijapakendi märgistamise nõudeid ei kohaldata ekspordiks toodetud alkohoolse joogi suhtes, kui alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistus vastab ühendusevälise riigi nõuetele. Samuti täpsustatakse riikliku alkoholiregistri volitatud ja vastutava töötleja ülesandeid. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE) teine lugemine. Eelnõuga soovitakse teha muudatusi riigikohtu, valitsuse ja ministeeriumite valitsemisalas. 2009. riigieelarve mahtu eelnõu ei muuda. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside