Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu jätkas tänasel istungil perehüvitiste seaduse eelnõule esitatud muudatusettepanekute läbivaatamist, istungi lõpuks jõudis täiskogu pea 1200 muudatusest läbi hääletada 117.

Istungi alguses mälestas Riigikogu leinaseisakuga 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid.

Istungi rakendamisel andis Martin Helme Riigikogule üle umbusaldusavalduse haridus- ja teadusministrile Liina Kersnale. Umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud 39 Riigikogu liiget Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Keskerakonna fraktsioonist. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt võetakse ministrile umbusalduse avaldamise nõue päevakorda kõige varem ülejärgmisel päeval pärast nõude esitamist, kui valitsus ei nõua kiiremat otsustamist. Valitsus otsustas täna erakorralisel istungil taotleda nõude arutamist esimesel võimalusel.

Riigikogu istungil jätkus 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine. Riigikogu on eelnõule esitatud muudatusettepanekuid hääletanud ja hääletuste eel 10-minutilisi vaheaegu pidanud kõigil korralistel istungitel alates kolmapäevast.

Eelnõu tõstab lapsetoetuse esimese ja teise lapse eest 60-lt 100 eurole ehk samale tasemele, nagu on lapsetoetus kolmandale ja järgnevatele lastele. Lasterikka pere toetus tõuseb eelnõu kohaselt kolme- kuni kuuelapselistel peredel 300-lt 700-le ning seitsme- ja enamalapselistel peredel 400-lt 900 eurole kuus. Selleks, et lasterikka pere toetus oleks jätkuvalt elatustaseme tõusuga proportsionaalne ning toetuse suurust ei peaks igal aastal muutma, indekseeritakse toetus iga aasta 1. aprilliks indeksiga, mis sõltub 20 protsendi ulatuses tarbijahinnaindeksi ja 80 protsendi ulatuses sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.

Kui praegu kaob lasterikka pere toetus esimese lapse täisealiseks saamisel, siis edaspidi makstakse seda täies ulatuses nii kaua, kuni peres kasvab vähemalt kolm alaealist last. Kui lasterikkas peres on veel kaks alaealist last, makstakse toetust kahe kolmandiku, ning kui üks laps, siis ühe kolmandiku ulatuses. Sotsiaalkomisjon täiendas eelnõu teise lugemise eel sättega, mille kohaselt makstakse mitmike eest lasterikka pere toetust kuni mitmike 21-aastaseks saamiseni. Samuti viis komisjon eelnõusse muudatuse, mille järgi tõuseb üksikvanema lapse toetus 40 eurole.

Reformierakonna fraktsioon esitas eelnõule umbes 1660 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon neli muudatusettepanekut, mille juhtivkomisjon jättis arvestamata. Muudatusettepanekute loetellu kanti 1191 ettepanekut, nimekirjast jäi välja umbes 470 Reformierakonna fraktsiooni esitatud ettepanekud, millega sooviti muuta tänavuse riigieelarve seadust.

Muudatusettepanekute loetellu kantud ettepanekute läbivaatamine jätkub kolmapäeval kell 14 algaval Riigikogu istungil. Edasi lükkub ka kõigi teiste tänaste päevakorrapunktide arutelu.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil. (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega.)

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside