Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

73 poolthäältega (vastu 1) võttis Riigikogu vastu Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse (645 SE). Euroopa põhiseaduse leping konsolideerib Euroopa Liidu varasemad aluslepingud üheks dokumendiks, lihtsustab ELi õigusaktide süsteemi ning annab EL-ile juriidilise isiku staatuse.

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE) teise lugemise. Eelnõu eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Res Publica fraktsiooni ettepanek teine lugemine katkestada ei leidnud toetust. Selle poolt hääletas 33, vastu oli 48 Riigikogu liiget.

60 poolthäälega katkestati Isamaaliidu fraktsiooni ettepanekul Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE) teine lugemine. Eelnõu eesmärk on täpsustada elektroonilist hääletamist puudutavaid sätteid, et rakendada elektroonilist hääletamist ka järgmistel valimistel.

Riigikogu lõpetas Eesti Reformierakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsioonide algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärk on suurendada sündivust nende lasteta paaride arvelt, kellel puudub võimalus loomulikul teel lapsi saada, kuid kellel kunstliku viljastamise protseduuri kasutamine on piiratud materiaalsete võimaluste tõttu.

Istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Res Publica fraktsiooni algatatud lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE) esimene lugemine. Eelnõu menetlemist jätkatakse kolmapäevasel istungil.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljel aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside