Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu arutas õiguskantsleri ettepanekut Riigikogu liikme staatuse seaduse kooskõlla viimiseks Eesti vabariigi põhiseadusega (nr 1, 21.01.08). Õiguskantsleri väitel on Riigikogu liikme kuulumine riigi esindajana riigi osalusega äriühingu nõukogusse põhiseadusega keelatud. Kuna Riigikogu liikme staatuse seadus õiguskantsleri arvates seda ei keela, siis on nimetatud seaduse vastav säte vastuolus põhiseaduse § 63 lõikest 1 ja § 64 lg 2 punktist 1 tuleneva ametite ühitamatuse põhimõttega. Sellega seoses tegi õiguskantsler Riigikogule ettepaneku viia riigikogu liikme staatuse seadus kooskõlla ametite ühitamatuse ning võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttega. Ettekandega esinesid õiguskantsler Allar Jõks ning põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde. Sõnavõttudega esinesid Jaanus Marrandi, Andres Herkel, Marek Strandberg, Hannes Rumm, Tõnis Kõiv, Evelyn Sepp, Urmas Reinsalu ja Eiki Nestor. Õiguskantsleri ettepaneku poolt hääletas 86 Riigikogu liiget, vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi. Riigikogu põhiseaduskomisjoni peab vastavalt täna vastu võetud ettepanekule algatama eelnõu Riigikogu liikme staatuse seaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega.

Riigikogu lõpetas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud huvikooli seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE) esimese lugemise.  Eelnõu eesmärk on tagada stabiilsus koolijuhi ametikohale sobivatele inimestele juhul, kui nende sobivuse on heaks kiitnud pädev komisjon. Ülalmainitud seadusi täiendatakse sätetega, mis reguleerivad koolijuhtide atesteerimist. Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Lõpetati rahanduskomisjoni algatatud investeerimisfondide seaduse, tagatisfondi seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) esimene lugemine. Käesoleva seadusega täpsustatakse investeerimisfondide võimalusi väärtpaberitesse investeerimisel ning börsiettevõtete ülevõtmispakkumiste korda. Investeerimisfondide prospektirežiim (prospektide koostamine ja avalikustamine) viiakse täpsemini kooskõlla Euroopa Liidu vastava õigusega.  Eelnõu suunati teisele lugemisele.

Riigikogu lükkas rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE). Komisjoni ettepaneku poolt hääletas 42, vastu 33 Riigikogu liiget, erapooletuks ei jäänud keegi. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu jäi pooleli Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) esimene lugemine. Arutelu jätkatakse homme kell 14 algaval istungil.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside