Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ratifitseeris 86 poolthäälega valitsuse algatatud Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse (237 SE). Kõnealune muudatus puudutab Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 seoses Euroopa stabiilsusmehhanismi loomisega Euroopa Liidu riikide jaoks, mille rahaühik on euro. Muudatuse eesmärk on näha Euroopa Liidu aluslepingutes sõnaselgelt ette, et liikmesriigid võivad luua alalise Euroopa Stabiilusumehhanismi (edaspidi ESM). Muudatuse kohaselt võivad liikmesriigid, mille rahaühik on euro, luua stabiilsusmehhanismi, mis võetakse kasutusele, kui see on kogu euroala stabiilsuse tagamiseks hädavajalik. Hääletamisel jäi erapooletuks 2 Riigikogu liiget.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõu (254 SE) esimene lugemine. Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamisleping kirjutati alla 2012. aasta 2. veebruaril Brüsselis. Nimetatud eelnõu puudutab riigile võetavate rahaliste kohustuste riigisisest täitmist. Eelnõu kohaselt nõustub Eesti osalusega Euroopa stabiilsusmehhanismis 13 020 aktsia ulatuses nimiväärtuses 1, 302 miljardit eurot, millest 148,8 miljonit eurot makstakse sissemakstava kapitalina viie aasta jooksul pärast lepingu jõustumist ja 1, 1532 miljardit eurot sissenõutava kapitalina lepingukohase sissenõude saamisel. ESM-ile tasutavad summad kajastatakse riigieelarves. Eelnõu kohaselt annab valitsus üks kord aastas Riigikogule kirjaliku ülevaate ESM-i antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest ESM-is. ESM-i liikmed on kõik euroala liikmed ning stabiilsustoetust antakse tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud ESM-i liikmetele rangete majanduspoliitiliste tingimuste alusel. Tingimuste seadmisel ning majandusprogrammide rahastamisel tehakse koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga. Eelnõu on seotud Riigikogus 8. augustil 2012 vastu võetud Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadusega ning majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu (SJKL) ratifitseerimise seaduse eelnõuga.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles oma ettekandes: „ESM-i ei tohi mõtestada kui välismaist kohustust kulutada raha, vaid kui võimalust toetada oma majandust seal, kust suuremad takistused lähtuvad. Majandusjulgeolekut on palju odavam tagada koos kui üksikult. Meile on ESM võimalus korrastada enda Euroopa majanduskeskkonda, sundida partnereid vastutustundele ja reformidele.“

Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku nimetatud eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 33 ja vastu 56 Riigikogu liiget. Seega ei leidnud tagasilükkamise ettepanek toetust ja eelnõu suunati teisele lugemisele, mis toimub Riigikogu erakorralisel istungjärgul 30. augustil algusega kell 10 Toompea lossi istungisaalis.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside