Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu ei toetanud teisipäevasel istungil seaduseelnõu, mille kohaselt oleks pikendatud elektroonilist eelhääletamise võimalust seitsmelt päevalt kümnele päevale ehk elektrooniline hääletus oleks toimunud 13. päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva.

Põhiseaduskomisjon tegi ettepaneku Reformierakonna fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE) esimesel lugemisel tagasi lükata. Selle poolt hääletas 47 ja vastu 31 Riigikogu liiget. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Eelnõu algataja esindaja Hanno Pevkur tundis muret, et koalitsioon on parlamendis teinud ettepaneku elektroonilise hääletuse aega lühendada. „Me ei saa kuidagi nõustuda sellega, et elektroonilise hääletuse aega saaks lühendada. See ei ole küsimus sellest, kui pikk on elektroonilise hääletuse aeg, vaid selle eelnõu sõnum on selles, et Eesti e-eduloo kuvandit tahetakse rikkuda,“ ütles Pevkur.

Pevkuri sõnul annab koalitsioon eelnõuga märku, et e-hääletust ei usaldata ja jutt ühetaolisusest ei päde. „Kui on soov hääletusi ühetaolisemaks muuta, siis on võimalik ka Reformierakonna eelnõu toetada, pikendades e-hääletuse aega, ja see annab ka võimaluse e-hääletuse ja eelhääletuse aegasid ühtlustada,“ ütles Pevkur.

Põhiseaduskomisjoni liikme Helmut Hallemaa sõnul tegi komisjon ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, mille poolt hääletas viis ja vastu neli komisjoni liiget. Hallemaa sõnul oli komisjonis arutelu all valimiste turvalisus ja valimiste aja ühtlustamine.

Läbirääkimistel Keskerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Mihhail Stalnuhhini sõnul on elektroonilise hääletamise turvalisuse saavutamiseks vaja teha täiendavaid katsetusi ja kindlustada, et elektrooniline hääletamine oleks salajane.

Läbirääkimistel sõna võtnud Jüri Adams märkis, et Vabaerakonna fraktsioon toetab elektroonilise hääletamise ajalise kestvuse pikendamist.

Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsioonist rõhutas, et ID-kaart on võtmeküsimus, miks paljudes riikides ei toimi e-valimised. Tema hinnangul langeb noorte osalus hääletamisel tunduvalt, kui neil ei ole võimalust e-hääletada.

Läbirääkimistel Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Henn Põlluaasa hinnangul ei ole praegu võimalik e-valimiste turvalisust tagada. Põlluaasa sõnul on turvalisuse tõendamiseks vaja tõendeid ja auditit.

Riigikogu lõpetas ühe eelnõu esimese lugemise:

Riigikogus läbis töövõimereformiga seotud seaduste muutmise eelnõu esimene lugemine, millega kõrvaldatakse reformi käigus ilmnenud puudusi.

Sotsiaalkomisjoni algatatud töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (468 SE) muudetakse töövõimetoetuse seadust (TVTS), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust (PISTS), ravikindlustuse seadust (RaKS) ning tööturuteenuste ja –toetuste seadust (TTTS).

TVTS muudatusega kõrvaldatakse töövõimetoetuse maksmisel ilmnenud kitsaskohad. Eelnõuga muudetakse töövõimetoetuse ettemakse tegemise tingimusi, et vältida töövõimetuspensionilt töövõimetoetuse maksmisele üleminekul sissetulekuta perioodi tekkimist inimesest olenemata põhjustel.

Samuti korrastatakse töövõimetoetuse maksmise tingimusi, et soodustada osalise töövõimega inimesel hariduse omandamist, vältida töövõimetoetuse ebaõiglast vähendamist ning tagada töövõimetoetuse saamine ka siis, kui inimene haiglaravil viibimise tõttu ei saa täita töövõimetoetuse saamiseks vajalikke tingimusi.

PISTS-s muudetakse puude tuvastamise tingimusi ja RaKS-s hambaravihüvitise maksmist inimestele, kellel on suurenenud vajadus hambaraviteenuse järele.

Riigikogu otsustas esimesel lugemisel tagasi lükata veel kaks eelnõu:

Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE) nägi ette taastada võimalus esitada abikaasadel ühine tuludeklaratsioon. See oleks tähendanud, et mõlema abikaasa tulud ja tuludest tehtavad mahaarvamised liidetakse. Ühine tulumaksudeklaratsioon tuleneb kehtivast perekonnaseadusest ning abikaasade ühisvara loogikast. Abielu tähendab tavaliselt lepingut ühise vara ja kohustuste kohta, sh õigust ühisele tuludeklaratsioonile.

Rahanduskomisjoni liikme Kalvi Kõva sõnul tegi rahanduskomisjon ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, mille poolt hääletas kuus ja vastu viis komisjoni liiget.

Läbirääkimistel Reformierakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Jürgen Ligi hinnangul on skandaalne, et koalitsioonis mindi ühisdeklaratsioonide kallale, sest need rõhutavad oluliselt pereväärtusi.

Andres Ammase sõnul Vabaerakonna fraktsioon toetab eelnõu. Ammas rõhutas, et ühisdeklaratsioonide võimaluse äravõtmine oli läbimõtlemata ja see kahjustas abielu staatust.

Hääletustulemus: poolt 43 ja vastu 30 Riigikogu liiget. Seega eelnõu lükati esimesel lugemisel tagasi ja langes menetlusest välja.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid, eelnõu (413 SE) nägi ette kehtestada Eestis mandaatide ühitamatuse põhimõte. See tähendab, et uus omandatud mandaat tühistab eelneva mandaadi. Inimene, kes on juba valitud rahvaesindajaks, aga kandideerib edukalt veel teise esinduskogu liikmeks, jääb oma eelmisest esinduskogu kohast ilma. Kui Riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis tühistub Riigikogu mandaat ja vastupidi.

Põhiseaduskomisjoni liikme Peeter Ernitsa sõnul tegi komisjon ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, mille poolt hääletas kaheksa ja vastu üks komisjoni liige.

Läbirääkimistel Vabaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Andres Ammase sõnul on nende valijad kahel toolil istumise ja peibutuspartide vastu ning Vabaerakond ei pea sellist käitumist õigeks. Ammase hinnangul domineerib aga Riigikogu saalis erakondlik egoism ja poliittehnoloogiline mõtlemine.

Hääletustulemus: poolt 48 ja vastu 8 Riigikogu liiget. Seega eelnõu lükati esimesel lugemisel tagasi.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside